DOTAZNÍK O DOPADOCH HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

Milí respondenti,

chceli by sme Vám položiť niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu vyhodnotiť analýzu dopadov krízy na sociálny život na Slovensku. Vyhodnotenie bude použité v bakalárskej práci na tému: Dopady všeobecnej krízy na hospodársky a sociálny život na Slovensku. Myslíme si, že je veľmi dôležité získať predstavu o sociálnych dôsledkoch krízy.

Dotazník je anonymný a bude použitý výlučne na študijné účely.

Za vyplnenie Vám vopred ďakujeme.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ak nie ste zamestnaný, pokračujte prosím otázkou č. 12

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ak ste na otázku 17) odpovedali "nie" pokračujte otázkou č.22

  This is a required question
  This is a required question

  Ak ste na otázku 19) odpovedali "nie" pokračujte otázkou č.22

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Po vyplnení dotazníka kliknite na tlačítko "Send/Submit". Ďakujeme za Vaše odpovede.