แบบฟอร์มการลงทะเบียนส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
“พลังพยาบาลกับอนาคตพยาบาลไทยในยุคสังคมปัญญาประดิษฐ์”
วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2562
ณ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
1. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
2. ชื่อผู้นำเสนอ (ภาษาไทย) *
Your answer
สถานที่ติดต่อ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
โทรสาร *
Your answer
E-mail *
Your answer
3. ประเภทการนำเสนอผลงานวิชาการ (เลือกได้ 1ข้อ) ***ส่งเอกสารรายงานวิจัยภายใน 15 ตุลาคม 2562 *
(คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาประเภทการนำเสนอให้ผู้นำเสนอทราบภายในวันที่...1 พฤศจิกายน .2562.)
4. กลุ่มประเด็นหรือหัวข้อของผลงานวิชาการ *
กรุณาส่งไฟล์เฉพาะบทคัดย่อ ที่อีเมล์ academic-con@ckr.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. Report Abuse - Terms of Service