DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW PROWADZONEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE FABRYKA INICJATYW W KRAKOWIE - CAS Cyfrowe Centrum - Dębniki , ul. Bałuckiego 21/1 Kraków
Nazwisko *
Imię/Imiona *
Data Urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Numer pesel *
Adres zamieszkania *
Nr telefonu *
adres e-mail
Ja, niżej podpisana/y deklaruję przystąpienie oraz aktywne uczestnictwo w działaniach Centrum Aktywności Seniorów. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu Centrum Aktywności Seniorów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
Captionless Image
Zapoznałem się z treścią regulaminu i zobowiązuję się go przestrzegać. *
Drogi Uczestniku CAS, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw z siedzibą w Krakowie, ul Zielińska 11a/3, 31-227 Kraków i są one podawane w celu realizacji projektu finansowanego ze środków Miasta Krakowa „Centrum Aktywności Seniora Cyfrowe Centrum Dębniki”. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednakże brak jej wyrażenia uniemożliwi uczestniczyć w organizowanych zajęciach. *
Klauzula Informacyjna Informujemy, że: 1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu oraz okresu sprawozdawczego związanego z realizacją projektu. 4. Odbiorcą / kategorią odbiorców danych osobowych jest: Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4. 5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@fabrykainicjatyw.pl
Clear selection
Podpis - wpisz swoje imię i nazwisko *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw. Report Abuse