แบบสอบถามความคิดเห็นจากการใช้ เว็บเพจครูพยนต์ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อคำถาม ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด  
คำตอบจากสอบถามนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุง/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นี้ต่อไป
ขอขอบคุณ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
Clear selection
อายุ(ปี)
การศึกษา
ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมหรือสืบค้นข้อมูลในเว็บเพจครูพยนต์มาก่อน หรือไม่
Clear selection
E-mail address (โปรดระบุ) ถ้ามี
1. เว็บเพจง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งาน  
น้อย
มาก
Clear selection
2. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
น้อย
มาก
Clear selection
3. ความเหมาะสมของรูปแบบ/ขนาดตัวอักษร
น้อย
มาก
Clear selection
4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและพื้นหลัง            
น้อย
มาก
Clear selection
5. ตำแหน่งของเมนู/หัวข้อมีความเหมาะสม
น้อย
มาก
Clear selection
6. ความเร็วในการโหลดภาพ และข้อความ
น้อย
มาก
Clear selection
7.  เนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักสูตร
น้อย
มาก
Clear selection
8.  เนื้อหามีความเหมาะสมและตรงตามระดับชั้น
น้อย
มาก
Clear selection
9. ขั้นตอนและความต่อเนื่องของการจัดลําดับเนื้อหา
น้อย
มาก
Clear selection
10. เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย      
น้อย
มาก
Clear selection
11. ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และสื่อความหมายได้  
น้อย
มาก
Clear selection
12.  ขนาดของภาพเหมาะสม สวยงาม
น้อย
มาก
Clear selection
13. การใช้ภาษา/ ข้อความอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย  
น้อย
มาก
Clear selection
14. แบบฝึกและแบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา
น้อย
มาก
Clear selection
15. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากเว็บเพจนี้  
น้อย
มาก
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ(ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy