Běž pro dobrou věc aneb poběž za naše vozíčkáře/Run for a good cause and support our clients with physical disability
CZ: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je neziskovou organizací, která poskytuje službu osobní asistence lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Měsíčně naši osobní asistenti věnují až 1 000 hodin péče našim klientům, kteří by bez této pomoci byli odkázáni na péči v ústavním zařízení či pomoc rodiny. Snažíme se o to, aby služba osobní asistence byla poskytována na profesionální úrovni, ale zároveň cenově přijatelná pro naše uživatele (90 Kč/h).

Poskytujeme také službu sociální rehabilitace, sociální poradenství, provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek a věnujeme se také sociálnímu podnikání, kde zaměstnáváme lidi s handicapem. Svou činností se snažíme všestranně pomáhat integraci osob s těžkým tělesným postižením, aby mohli žít život jako zdraví lidé.

Podpořte zakoupením registrace na jakýkoliv níže uvedený závod, na němž poběžíte, nejen zdraví své, ale především zdraví vozíčkářů. Stačí vyplnit kontakt a my se Vám co nevidět ozveme. Děkujeme.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na:

Libor Geier
+420 731 501 389
dobrobeh@trendvozickaru.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc ("Association of Disabled People in Wheelchair") is a non-profit organization, which offers the service of personal assistance to people with physical and combined disabilities. Our personal assistants provide up to 1000 hours/month of care to our clients, who would otherwise be reliant on care at constitutional facilities or family support. We strive to provide a professional yet affordable care for our clients (90 Kč/h).

We also offer services of social rehabilitation, social counseling, rental of reparation tools, as well as focus on operating a business that offers job opportunities for disabled or handicap person. Our purpose is to assist clients with physical disabilities to integrate with others and to live their lives as healthy people.

You can show your support by registering for any of the races listed below, during which you will not only improve your own health, but also the health of disabled people in wheelchairs. All you have to do is fill in your contact information and we will get in touch with you soon.

If you have any questions of concerns, do not hesitate to contact:

Libor Geier
+420 731 501 389
dobrobeh@trendvozickaru.cz

Chtěl/a bych za vozíčkáře běžet na závodu/I would like to run for wheelchair to race *
Počet registrací *
Your answer
Jméno/Name *
Your answer
Příjmení/Surname *
Your answer
Telefon/Phone number *
Your answer
E-mail *
Your answer
Firma/Company
Your answer
Poznámka/Comment
Your answer
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním tohoto formuláře uděluji Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, se sídlem Lužická 101/7, 779 00 Olomouc, IČO: 61984680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2914, emailový kontakt: trend@trendvozickaru.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
- jméno,
- příjmení,
- emailová adresa
- telefon

2. Účelem zpracování osobních a zvláštních údajů je:
registrace na akci "Běh pro dobrou věc" a zasílání newsletterů k této akci

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Dva roky, případně dříve po podání žádosti o výmaz

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
(v rámci použití Google Forms)

Odesláním tohoto formuláře, Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o registraci na akci "Běž pro dobrou věc," což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc. Report Abuse - Terms of Service