Výskyt a prevence rizikového chování u adolescentů
Prosím o vyplnění formuláře pro účely diplomové práce.
Věk
Pohlaví
Obor studia
Rodinné poměry
Osobní zkušenosti s užíváním rizikových látek
Alkohol užívám
Tabákové výrobky užívám
Osobní zkušenosti s jinými projevy rizikového chování
Ve škole se cítím
Preventivní programy ve škole hodnotím
V rámci preventivních programů upřednostňuji
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service