2.3. Tikslas: miesto paveldo išnaudojimas ir saugojimas. Atsakingas: miesto plėtros departamentas.

a) paraiška dėl informavimo apie miesto kultūros paveldą b) Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos schema GIS pagrindu.
"a) 10 posėdžių, 11 informacinių pranešimų, 5 rekomendacijos, 2 kontroliniai patikrinimai, 4 pristatymai, parengta amatų sektoriaus apžvalga, politinių gairių rekomendacijos EK; parengta paraiška ES fondams ,,Amatų mokymo ir parodų centras“.
"
Atlikta 40 pastatų fotofiksacija, parengta 40 valstybės saugomų kultūros paveldo objektų esamos būklės apžiūros aktų.
2014 III ketvirtyje pradėti "Skaiteks" gamyklos teritorijos valymo darbai
"a) Parengti Misionierių bažnyčios ir vienuolyno projektiniai pasiūlymai. Sapiegų rūmai Antakalnyje tvarkomi valstybės lėšomis. b) Rasų ir Saulės kapinių tvarkybos projektiniai pasiūlymai. Bernardinų kapinių centrinės koplyčios tvarkybos darbai.
"
Parengta Trakų Vokės dvaro sodybos ansamblio panaudojimo ir administravimo koncepcija. Bažnyčiose, dvaruose ir kituose kultūros paveldo objektuose vyksta įvairūs renginiai.
Rengiami projektiniai pasiūlymai.

a) Buvo vykdomi Vilniaus miesto gynybinės sienos atkarpos Šv. Dvasios gatvėje tvarkybos darbai
Sudarytos 7 sutartys su DGN valdytojais dėl balkonų avarinės būklės likvidavimo darbų. Surengti 5 šviečiamieji renginiai bendruomenei, įgyvendintas edukacinis projektas „Istorinės Lietuvos sostinės“, išleistas leidinys.
Parengtas planas

    This is a required question