S1 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. SILA JAWAB KE SEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1 Apakah ciri kehidupan bandar yang bertamadun menurut tokoh berikut. *
1 point
Captionless Image
2 Orang Mesir Purba menanam mayat bersama barangan dan peralatan keperluan manusia. Mengapakah amalan tersebut dilakukan? *
1 point
3 Sresthin adalah sebuah pertubuhan perdagangan yang ditubuhkan di India. Apakah matlamat penubuhan tersebut? *
1 point
4 Maklumat di bawah berkaitan dengan seni bina Tamadun Yunani. *
1 point
Captionless Image
5 Peta menunjukkan lokasi kerajaan Angkor berhampiran dengan Tasik Tonle Sap. *
1 point
Captionless Image
6 Kewujudan bahasa Sanskrit di Asia Tenggara dikaitkan dengan kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha. Apakah kepentingan bahasa tersebut ? *
1 point
7 Nabi Muhammad SAW diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ket empat asalnya. Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab ? *
1 point
8. Nabi Muhammad SAW telah membenarkan orang Islam Makkah berhijrah ke Habsyah ? Mengapakah baginda membenarkan penghijrahan tersebut ? *
1 point
9 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah? *
1 point
Captionless Image
10 Apakah kepentingan peristiwa di atas terhadap kerajaan Islam Madinah? *
1 point
Captionless Image
11 Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab. *
1 point
Captionless Image
12 Rajah 1 berkaitan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. *
1 point
Captionless Image
13 Para ulama telah mengislamkan pemerintah seperti Raja Phaya Tu Nak Pa dan Raja Malik al- Salih. Mengapakah para ulama mengislamkan golongan raja? *
1 point
14 Selepas kedatangan Islam, sistem politik di Asia Tenggara mengalami perubahan. Apakah perubahan tersebut? *
1 point
Captionless Image
15 Apakah peranan istana Melaka semasa zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah? *
1 point
16 Apakah perkara yang paling penting sebelum para pedagang dapat menjalankan aktiviti jual beli diMelaka? *
1 point
17. *
1 point
Captionless Image
18 Jadual 1 menunjukkan ciptaan baru yang dihasilkan akibat perkembangan dalam bidang perindustrian. *
1 point
Captionless Image
19 Maklumat berikut adalah dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British pada abad ke-20 *
1 point
Captionless Image
20 Jadual berikut menunjukkan pertambahan jumlah kemasukan kaum imigran ke Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada awal abad ke-20. *
1 point
Captionless Image
21. *
1 point
Captionless Image
22 Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang ketenteraan. *
1 point
Captionless Image
23 Mengapakah British menggunakan nama sultan Kelantan untuk mematahkan penentangan penduduk tempatan pada tahun 1915? *
1 point
24 Antara sumbangan Mohammad Eunos Abdullah terhadap orang Melayu di Singapura ialah *
1 point
25 Antara berikut, yang manakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan Melayu Melaka? *
1 point
Captionless Image
26 Berikut adalah Jemaah Menteri yang ditubuhkan di Kelantan pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad II ( 1836-1886). *
1 point
Captionless Image
27 Senarai berikut adalah tindakan British yang membangkitkan kemarahan orang Melayu pada tahun 1940-an. *
1 point
Captionless Image
28 Apakah manfaat yang diperoleh orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan TanahMelayu 1948 ? *
1 point
29 Tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum merdeka *
1 point
Captionless Image
30 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani pada 15 Ogos 1957. Mengapakah perjanjian tersebut penting kepada penduduk Tanah Melayu? *
1 point
31 Jadual 2 menerangkan peristiwa penentangan Indonesia terhadap gagasan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
32 Apakah peranan Suruhanjaya Cobbold dalam menjayakan pembentukan Malaysia ? *
1 point
33 Apakah persamaan matlamat perjuangan parti Hizbul Muslimin dan Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) ? *
1 point
34 Rajah berikut merujuk bidang kuasa kerajaan Persekutuan. Apakah X? *
1 point
Captionless Image
35 Gambar 4 menunjukkan Jata Negara, Negara kita, Malaysia. Apakah maksud lambang bulan sabit dalam Jata Negara di atas? *
1 point
Captionless Image
36 Matlamat Rancangan Malaya Pertama kurang berjaya kerana kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah. Bagaimanakah cara bagi mengatasi masalah tersebut ? *
1 point
37 Laporan Rahman Talib 1960 diperkenalkan dengan penekanan kepada perpaduan kaum. Antara berikut, yang manakah syor laporan tersebut ? *
1 point
Captionless Image
38 Dasar berikut memberi sumbangan ke arah mencapai Wawasan 2020. *
1 point
Captionless Image
39 Blok dunia berikut terbentuk semasa Perang Dingin. *
1 point
Captionless Image
40 Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan negara Israel ? *
1 point
RETYPE BY CIKGUAZIMAH@SMKBRP
#ILoVeSejarah #PastiLulus
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy