แบบทดสอบ รายวิชา ศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช31003 ระดับ ม.ปลาย ชุดที่ 1
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - สกุล            กศน.ตำบล
1. เครื่องดนตรีชนิดใดทำด้วยแท่งโลหะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม ต้องแขวนไว้กับเชือกแล้วตีกระทบด้วยแท่งโลหะ มีเสียงแจ่มใส มีชีวิตชีวา
1 point
Clear selection
2. การฟังดนตรีในลักษณะใดเมื่อฟังแล้วสามารถที่จะประเมินคุณภาพผลงานดนตรีได้
1 point
Clear selection
3. หากต้องการวิพากษ์วิจารณ์การเล่นดนตรีสากลควรมีความรู้พื้นฐานเรื่องใด
1 point
Clear selection
4. ดนตรีและเพลงสากลในยุคแรก  มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรมใด
1 point
Clear selection
5. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางดนตรีให้คงอยู่สืบไป
1 point
Clear selection
6. การสืบสานภูมิปัญญาทางดนตรีสากลที่สามารถทำด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ คือข้อใด
1 point
Clear selection
7. ไมตรี ต้องการชมศิลปะการละครเวทีของสหรัฐอเมริกา มีองค์ประกอบการแสดงเป็นเพลงและเต้นรำในลักษณะต่าง ๆ ที่กำหนดเหมือนกันทุกรอบการแสดงควรเลือกชมการแสดงในข้อใด
1 point
Clear selection
8.ละครโศกนาฏกรรมเป็นการสะท้อนเรื่องราวทางสังคมในด้านใด
1 point
Clear selection
9.ข้อใดไม่จัดเป็นความสัมพันธ์ของนาฏศิลป์และละครสากล กับการพัฒนาสังคม
1 point
Clear selection
10. การประยุกต์การแสดงนาฏศิลป์และละครสากลก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดที่เด่นชัดที่สุด
1 point
Clear selection
11. การแสดงนาฏศิลป์มีประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น ยกเว้นด้านใด
1 point
Clear selection
12. นาฏศิลป์ที่เป็นมรกดทางวัฒนธรรมของชาติสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมข้อใด
1 point
Clear selection
13. การเต้นลีลาศนอกจากจะให้คุณค่าด้านการเข้าสังคมแล้ว ยังมีความสำคัญในด้านใดมากที่สุด
1 point
Clear selection
14.ลีลาศมีต้นกำเนิดและพัฒนาการมาจากข้อใด
1 point
Clear selection
15.ลีลาศจังหวะ ชะชะช่า มีที่มาจากการลอกเลียนแบบสียงในข้อใด
1 point
Clear selection
16.การนำท่าเต้นลีลาศมาตรฐาน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
1 point
Clear selection
17.ใครคือผู้ออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่
1 point
Clear selection
18.คนรูปร่างเจ้าเนื้อ เตี้ย ควรเลือกใส่เสื้อผ้าตามข้อใด
1 point
Clear selection
19.การใช้กราฟฟิกคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบด้านใดมากที่สุด
1 point
Clear selection
20.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของมัณฑนากร
1 point
Clear selection
21.ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่  งานประติมากรรม
1 point
Clear selection
22.ข้อใดบอกถึงศิลปะของมนุษย์ที่มีมาแต่ดั้งเดิม
1 point
Clear selection
23.สิ่งที่สามารถบอกตําแหน่งและทิศทาง และเมื่อรวมกันจะเกิดน้ำหนักที่ให้ปริมาตรแก่รูปทรง
1 point
Clear selection
24.เส้นในข้อใดให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวไหลเลื่อน ร่าเริง ต่อเนื่อง
1 point
Clear selection
25.ถ้าเราจะไปงานมงคล ไม่ควรเลือกสวมชุดสีข้อใด
1 point
Clear selection
26.บุคคลในข้อใดวิจารณ์งานศิลปะ
1 point
Clear selection
27.หัตถกรรมพื้นบ้านในข้อใดจัดเป็นงานจิตรกรรม
1 point
Clear selection
28.การออกแบบในข้อใดสามารถสื่อความหมายให้ผู้พบเห็นมีความเข้าใจตรงกันโดยไม่จำเป็นต้องมีคำบรรยายประกอบ
1 point
Clear selection
29.ข้อใดคือคุณค่าของงานศิลป์
1 point
Clear selection
30.ข้อใดนำงานศิลป์มาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง
1 point
Clear selection
31.ข้อใดคือความงามที่เกิดจากงานศิลปะ
1 point
Clear selection
32.พระพุทธรูป เทวรูป รูปตามคตินิยม  รูปบุคคลสําคัญ และ รูปสัตว์นิยมสร้างงานศิลป์แบบใด
1 point
Clear selection
33.ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อไปเที่ยวโบราณสถาน
1 point
Clear selection
34.บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนด้านวัฒนธรรม ถูกต้องที่สุด
1 point
Clear selection
35.ดนตรียุคแรกของดนตรีสากลคือข้อใด
1 point
Clear selection
36.Beethoven  อยู่ในยุคใด
1 point
Clear selection
37.ข้อใดมิใช่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
1 point
Clear selection
38.เครื่องดนตรีประเภททําให้เกิดเสียงได้โดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า คือข้อใด
1 point
Clear selection
39.การแสดงละครที่มีการร้องโต้ตอบกันตลอดเรื่องเราต้องใช้ วงดนตรี ประเภทใด
1 point
Clear selection
40.หากต้องการแสดงลวดลายของการบรรเลงและการประสานเสียง  ต้องเลือกเพลงบรรเลงประเภทใด
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of dei. Report Abuse