ลงทะเบียนร่วมงานบรรยายสาธารณะ "ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคอินเทอร์เน็ตและการค้าเสรี: คำถามในการกำกับดูแล"

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพลเมืองเน็ต
https://thainetizen.org/2013/08/ip-free-trade-free-internet-ahkuputra-geist-lectures/
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question