Na Hrane

ohodnoďte jendotlivé intervecnie.
  Intervencia 1 - Bikepark, parkovisko
  Intervencia 2 a 3 - pódium a tribúna
  Intervencia 4 - plošiny pre inštalácie
  Intervencia 5 - skatepark
  Intervencia 6 - parkourové prekážky
  Intervencia 7 - dažďová záhrada
  Intervencia 8 - vchod do Botanickej záhrady
  Intervencia 9 - pamätník grófovi Lanfranconimu
  Intervencia 10 - lezecká stena
  Intervencia 11 - prístup k Dunaju
  Intervencia 12 - zelený mobiliár
  Please enter one response per row
  This is a required question