Inschrijf formulier Leerlingen
ALGEMENE TOELICHTING
Ondertekenaar van dit formulier verzoekt middels het invullen van dit inschrijfformulier toelating van de vermelde
leerling op basisschool ‘t Slingertouw. Het inschrijfformulier zal inclusief eventuele bijlagen worden gescand en
aan het dossier van de leerling in het leerling administratiesysteem worden toegevoegd.

VERKLARING SCHOOL
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en zijn alleen ter inzage voor:
- de directie en teamleden van de school;
- de inspectie van het basisonderwijs;
- de rijksaccountant van het ministerie van OCW.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Elke rechtmatige verzorger heeft recht op inzage en correctie van de onjuiste gegevens in het deel van de
leerling administratie dat op zijn kind betrekking heeft.

TOELICHTING BSN (PGN)
Het burgerservicenummer (persoons gebonden nummer) van uw kind kunt u op een aantal documenten vinden:
- het paspoort of het identiteitsbewijs van uw kind;
- het geboortebewijs van uw kind;
- een afschrift van de persoonslijst die de gemeente bij de geboorte van uw kind heeft verstrekt.
Het is dus niet nodig een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (voorheen: Gemeentelijke
Basisadministratie) aan te vragen.
Let op: neem bij uw inschrijvingsgesprek één van genoemde document mee, waarop het BSN van uw kind staat.
Een zorgpas kan hiervoor niet gebruikt worden, want dit document is niet door de overheid uitgegeven.

TOELICHTING ONDERWIJSGEGEVENS VERZORGERS
Ondertekenaar van dit formulier gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd.

GEWICHTENLEERLING
Indien er sprake is van een gewichtenleerling (1,2 of 0,3), dan dienen de volgende documenten te worden
ingevuld en te worden toegevoegd:
- Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht (in te vullen door de school)
- Bijlage ouderverklaring en onderwijssysteem per land (in te vullen en te ondertekenen door de
rechtmatige verzorgers)
Beide formulieren zijn te vinden op de site van DUO: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/ (ga op deze pagina
naar 'Zoeken' en zoek op 'Ouderverklaring').
Scan de eventuele ingevulde en getekende verklaringen voeg deze toe aan het dossier van de leerling in
ParnasSys.

VVE
VVE is voor- en vroegschoolse educatie zoals peuterspeelzaal en kinderdagverblijf
Email *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Basisschool 't Slingertouw. Report Abuse