વસુંધરા ની વાણી Voices of the Earth
તારીખ: 28 થી 31 ડિસેમ્બર, 2019 સ્થળ: ઢેઢુકી, બાખલવડ, રૂપાવટી, ધાંધલપૂર
Date: 28 to 31st December, 2019 Place: Dhedhuki, Bakhalwad, Roopavati, Dhandhalpur

નોંધ:
1. વ્યક્તિ દીઠ એક ફોર્મ ભરવું
2. સંપર્ક નંબર: સોનલબેન : (M) 9574656821 પ્રીતિબેન: (M) 8320667114/ (Whatsapp) 9819717254

Note:
1. Please fill one form per person.
2. Contact Number: Sonalben: (M)9574656821 Preetiben: (M) 8320667114/ (Whatsapp) 9819717254
નામ Name of Participant *
Your answer
પત્રવ્યવહારનું સરનામું (પિનકોડ નંબર સાથે) Postal address with Pincode number *
Your answer
સંપર્ક નંબર Contact Number *
Your answer
વોટ્સ એપ નંબર WhatsApp Number
Your answer
ઇ-મેલ (જો હોય તો) Email (If any)
Your answer
કાર્યક્રમની વિગત: Programme Detail:
> પોતાનું વાહન લઈને આવવાના હોય, સારી વ્યવસ્થાની ઇચ્છા હોય અને ખર્ચ ભોગવી શકે તેમ હોય તે સૌ સ્વ-ખર્ચે જસદણ અથવા ચોટીલામાં રહેવાની વ્યવસ્થા ગોઠવે તેવું અપેક્ષિત છે.
> રાત્રિરોકાણ માટે નજીકની હોટેલ/ગેસ્ટહાઉસ ના સંપર્ક નંબર:
જસદણ:>
આદિત્ય ગેસ્ટ હાઉસ: (અશોકભાઇ ધાંધલ): 9978533303;
વાસુકિ ગેસ્ટ હાઉસ (હરેશભાઈ ધાંધલ): 9427268644;
રઘુવીર ગેસ્ટ હાઉસ (કાર્તિકભાઈ): 9019311111;
ચોટીલા:>
હોટેલ જય (પુષ્પદીપભાઈ) : 02751-280200;
ચામુંડા અતિથિગૃહ (ધર્મેન્દ્ર સિંહ): 02751-2803054;
મયુર ગેસ્ટ હાઉસ (મયુરભાઈ): 9925894033.
> જેઓ પોતાના વાહન વગર આ કાર્યક્ર્મમાં આવવાના છે અને રોકાવાના છે તેમના માટે સ્થાનિક ગ્રામજનોના ઘરે રાત્રિરોકાણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે, જે મર્યાદિત હશે. આ દરમિયાન કોઈપણ સ્થળે જવાનો વાહન ખર્ચ પોતે ભોગવવાનો રહેશે.

> We request those who will be travelling by their own vehicle and can afford to bear the cost of accommodation, to make their own stay arrangements at Jasdan or Chotila.
> Recommended stay options:
At Jasdan:
Aditya Guest house (Ashokbhai Dhandhal):9978533303
Vasuki Guest house (Hareshbhai Dhandhal): 9427268644;
Raghuveer Guest house (Kartikbhai): 9019311111
At Chotila:
Hotel Jay (Pushpadipbhai): 02751-280200
Chamunda Atithi Gruh (Dharamendra sinh): 02751-2803054;
Mayur Guest house (Mayurbhai): 9925894033.

> For those not travelling by their own vehicle, overnight stay can be arranged in the homes of villagers with basic facilities (limited in numbers). However, travel costs between venues will have to be borne by each participant.
કાર્યક્રમમાં આપની હાજરીની વિગત નીચે જણાવો. Details of your participation in the programme.
રાત્રિ રોકાણ કરવાના છો?/ Will you be staying at night?
સવારનો નાસ્તો / Breakfast
બપોરનું ભોજન/ Lunch
રાત્રિ ભોજન/Dinner
28 ડિસેમ્બર 2019/ 28th December, 2019
29 ડિસેમ્બર 2019 / 29th December, 2019
30 ડિસેમ્બર 2019 / 30th Decembeer, 2019
31 ડિસેમ્બર 2019 / 31st December, 2019
સ્વ-ખર્ચે જસદણ, ચોટીલા કે રાજકોટ રાત્રિ રોકાણ કરવાના છો? / Will you be arranging for your own stay (bearing your own expenses) at Jasdan, Chotila or Rajkot? *
ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવતી વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે તે ગામમાં રોકાવાના છો? / Will you avail of the overnight stay facilities arranged by the villagers in the respective village venues? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Akshara Foundation. Report Abuse