'YO' PERTAHANAN AWAM, ANTARA REALITI DAN HARAPAN

Kami sedang menjalankan kaji selidik bagi mendapatkan gambaran tentang YO yang telah ditauliahkan daripada Kor SISPA.
'YO'atau Young Officer(Pegawai Muda) Pertahanan Awam adalah Pegawai Kadet SISPA (PKS) yang telah menjalani proses latihan secara tersusun dalam membina tahap disiplin, kekuatan mental dan fizikal selama 3 tahun sebelum ditauliah secara rasmi untuk bergelar YO. Statistik menunjukkan bahawa sehingga kini seramai lebih 1,772 orang YO telah ditauliahkan di seluruh IPT awam dan swasta di seluruh Malaysia dari tahun 2010. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah terpilih untuk memberi pandangan dalam kaji selidik ini. Kaji selidik ini akan dibentangkan dalm Seminar Kebangsaan Kor SISPA kali ke 4 tahun 2015 di UMS pada 28 November 2015.


OBJEKTIF KAJIAN
Kajian perbandingan tentang YO yang telah ditauliahkan daripada Kor SISPA. Persoalannya ke mana arah tuju mereka selepas tamat latihan di IPT masing-masing dan selepas menceburi bidang pekerjaan? Adakah mereka terus melibatkan diri dalam kerja-kerja kesukarelawan SISPA atau JPAM. Adakah mereka terus memanfaatkan kepakaran dan ilmu yang ada dengan memberi sumbangan kepada masyarakat.

RESPONDEN KAJIAN
YO yang telah ditauliahkan daripada Kor SISPA.

KAJI SELIDIK INI MENGANDUNGI 7 BAHAGIAN

Mohon Kerjasama Melengkapkan Kaji Selidik Ini

Kajian ini dikoordinasi Oleh:

1. Mej Bersekutu (PA) Norza Iskandar Helmi Bin Abdullah
2. Lt.Kol. Besekutu (PA) PM Sr Dr Wan Zahari Wan Yusoff
3. Staf Muda (PA) Azharulazmi bin Abd Aziz
Kor SISPA UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question