FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2018 - Akademia Rozwoju Rodziców
Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na zajęciach. Rekrutacja odbywa się poprzez rozmowę telefoniczną lub spotkanie. Ostateczne potwierdzenie otrzymają państwo mailem lub SMSem. Jeżeli w warsztatach bierze udział para osób wspólnie wychowujących dzieci, prosimy o wypełnienie formularza osobno przez każdą z osób.
Email address *
Imię i nazwisko: *
Telefon: *
Informacja potrzebna do nawiązania kontaktu, potwierdzenia udziału w zajęciach, a później informowania o ewentualnej zmianie godzin, zadaniach domowych itp.
Wybierz warsztaty/spotkania, w których chcesz wziąć udział: *
Required
Ile dzieci wychowujesz?
Clear selection
Jak dowiedziałaś/dowiedziałeś się o naszym projekcie:
Clear selection
Jak obecnie oceniasz poziom swoich umiejętności wychowawczych?
Niski poziom
Wysoki poziom
Clear selection
Miasto Poznań w około 90 procentach współfinansuje Projekt "Akademia Rozwoju Rodziców". Dlatego uczestnikami mogą być wyłącznie osoby będące mieszkańcami Poznania (chodzi o faktyczne miejsce zamieszkania, a nie zameldowania). *
*
*
Realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Motylarnia
1. WYSYŁAJĄC TEN FORMULARZ Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Motylarnia.
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Akademia Rozwoju Rodziców”, a w szczególności rekrutacji, udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Projekt „Akademia Rozwoju Rodziców” realizowany jest w ramach zadania publicznego: „Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań” na mocy umowy Nr ZSS-XIV.526.37.2017 zawartej w dniu 29 grudnia 2017 roku w Poznaniu, między: Miastem Poznań, z siedzibą w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17 a Fundacją Rozwoju Motylarnia.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. `
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU MOTYLARNIA, REGON: 302540180 NIP: 7792416701 KRS: 0000476079 z siedzibą w Poznaniu Kod pocztowy: 60-312 Ulica: Grunwaldzka 85 E/12. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: fundacja@motylarnia.org, telefonicznie pod numerem +730450250 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
*
Fundacja Rozwoju Motylarnia
www.motylarnia.org, email: fundacja@motylarnia.org, telefon 730450250, 793305007
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy