แบบสอบถามปัญหาความต้องการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ตามที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 โดยนำปัญหาความต้องการจากโครงการจัดทำแผนชุมชนของกองสวัสดิการสังคม เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาล ตำบลเสาธงหิน มาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ไปแล้วนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา และเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงหินทุกท่าน ร่วมเสนอปัญหาความต้องการผ่านแบบสอบถามนี้ เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms