Circuit Formatiu 2019
Dades personals
Nom i Cognoms *
Your answer
NIF *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Telèfon *
Your answer
Cursos
Seleccionar els cursos sol·licitats
"Descripció arxivística". Alacant. 5 d'abril
"Identificació i datació de tipologies fotogràfiques". Castelló. 8 de abril
"Valoració documental". València. 15 d'abril
"Arxiu audiovisual". Castelló. 6 de maig
"Aspectes pràctics de la conservació preventiva". Alacant. 10 de maig
"De l'Administració Electrònica a l'arxiu electrònic únic". València. 13 de maig
"Noves eines de difusió i dinamització del patrimoni documental". Alacant. 27 de maig
"Arxiu fotogràfic: gestió de fons i col·leccions". Castelló. 31 de maig
"Transcripció de textos". Castelló. 6 de setembre
"L'arxiu des de 0: reptes per a l'organització de fons i el plantejament d'un servei". Alacant. 18 d'octubre
"Noves eines de difusió i dinamització del patrimoni documental". Castelló. 25 d'octubre
"Actualització normativa: Llei 39 i 40 de 2015 i Llei 19 de 2013". València. 28 d'octubre
Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials dirigint-se exclusivament al destinatari esmentat en l'encapçalament. Els mateixos contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vosté ha rebut aquest correu per error, tinga l'amabilitat d'eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seua adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona. Les dades personals facilitades per vosté o per tercers seran tractats per l'Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians amb la finalitat de gestionar i mantindre els contactes i relacions que es produïsquen com a conseqüència de la relació que manté amb l'Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians. Normalment, la base jurídica que legitima aquest tractament, serà el seu consentiment, l'interés legítim o la necessitat per a gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seues dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres. Per a més informació sobre aquest tema, o per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigisca una comunicació per escrit a l'Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, Apartat de Correus 95, 46080 València, o a secretaria@arxiversvalencians.org. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agpd.es ). Així mateix, és responsabilitat seua comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguen virus informàtics, i en cas que els tingueren eliminar-los.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service