แบบฟอร์มสมัคร หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับ SME รุ่นที่ 1 ASEAN Biz Negotiation & Networking (Introduction)
ผู้เข้าอบรมกรุณากรอกแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำไปประกอบการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ชื่อ - สกุล
โปรดระบุคำนำหน้า (นาย, นาง, นางสาว) *
Your answer
วัน/เดือน/ปี เกิด *
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ *
Your answer
ถนน *
Your answer
ซอย *
Your answer
แขวง/ตำบล *
Your answer
เขต/อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
ข้อมูลส่วนตัว
เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าอบรมจะตอบแบบฟอร์มดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
ระดับวุฒิการศึกษาปัจจุบัน
Your answer
ปัจจุบันประกอบอาชีพ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms