Pre-Post Test : Training Successfully : Train The Trainer
วันที่ 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล *
1. สไตล์การสอนที่ดีที่สุดสำหรับวิทยากรคือ การสอนแบบผู้สร้างความบันเทิง (Entertainer)  *
1 point

2. ผู้ใหญ่มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สไตล์การเรียนรู้แบบ Coach หรือ ครูฝึก คือสไตล์การเรียนรู้อย่างหนึ่งของผู้ใหญ่

*
1 point

3. การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้เรียนเป็นหลัก

*
1 point

4. ความกังวลเพียงเล็กน้อยก่อนการนำเสนอฝึกอบรมเป็นเรื่องปรกติและช่วยให้วิทยากรฝึกอบรมเกิดความกระตือรือร้นที่จะถ่ายทอด

*
1 point

5. บุคคลที่ควรเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Trainer) มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

*
1 point

6. สื่อการเรียนการสอนไม่มีความสำคัญเท่ากับผู้นำเสนอหรือวิทยากรฝึกอบรม

*
1 point

7. ผู้เรียนส่วนใหญ่สนใจจะเรียนรู้ หรือ สนใจข้อมูลประเภท “นามธรรม” มากกว่า “รูปธรรม”

*
1 point

8. การฝึกอบรมซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานนัก เช่น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ในกรณีนี้วิทยากรฝึกอบรมไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การทำกิจกรรม แบบทดสอบ หรือ Workshop กับผู้เรียนได้

*
1 point

9. การจัดทำเนื้อหา หรือ โครงสร้างของถ่ายทอดควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเริ่มต้น (Introduction) และช่วงสรุป (ช่วงจบ)

*
1 point

10. การจัดห้องฝึกอบรมที่มีประสิทธภาพ คือ การจัดแบบห้องเรียน (Classroom)

*
1 point

11. ช่วงการถ่ายทอดซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจหรือมีสมาธิสูงสุดที่จะฟังก็คือช่วงสรุป หรือ ช่วงจบ

*
1 point

12. การใช้กรณีศึกษา (Case study) ซึ่งเป็นเทคนิคฝึกอบรมอย่างหนึ่งมีความหมาะสมสำหรับผู้เรียน ซึ่งอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ระดับต้น หรือ ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ทำงาน

*
1 point

13. การฝึกอบรมโดยใช้สไลด์ PowerPoint จำนวนมากๆ จะทำให้การนำเสนอเกิดความชัดเจนมากขึ้น

*
1 point

14. การศึกษาสไตล์การเรียนรู้ การวางตัว และภูมิหลังของผู้เรียน และพยายามที่จะปรับเปลี่ยนสไตล์การสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะช่วยให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

*
1 point

15. การสร้างบรรยากาศ หรือ สิ่งแวดล้อมการฝึกอบรมให้เป็นทางการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้เรียนเป็นสิ่งที่วิทยากรฝึกอบรมควรปฏิบัติ

*
1 point

16. การเริ่มต้นการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม แบบทดสอบ หรือ สอบถามความคาดหวังจากคนเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำในกรณีของการฝึกอบรมประเภท Soft Skills

*
1 point

17. วิทยากรฝึกอบรมควรใช้ช่วงเวลาถาม – ตอบ (Q & A) กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และตอบคำถามก่อนสิ้นสุดการอบรม

*
1 point

18. การสร้างความหลากหลายให้กับการถ่ายทอด และความหลากหลายของเนื้อหาเพื่อลดความน่าเบื่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ในกรณีของการฝึกอบรมซึ่งมีเนื้อหาสลับซับซ้อน โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ 

*
1 point

19. ผู้เรียนสามารถจดจำเนื้อหาที่วิทยากรถ่ายทอดได้สูงสุดผ่านการบรรยาย และการฟังเป็นหลัก

*
1 point

20. การใช้อวัจนะภาษา (ภาษากาย) ที่ไม่มีวัตถุประสงค์แน่นอน และมากเกินไปทำให้การถ่ายทอด และการฝึกอบรมเกิดความสับสนได้

*
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy