ประชาคมชาวศิลปากรอยากให้อธิการบดีท่านใหม่ "ทำอะไร"
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ท่านอยากให้อธิการบดีท่านใหม่พัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องใดบ้าง ท่านสามารถส่งความคิดเห็นของท่านได้ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีท่านใหม่ต่อไป

จัดทำโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทบุคลากร *
สถานที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
Your answer
ส่วนที่ 2 ท่านอยากให้อธิการบดี พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในเรื่องใดมากที่สุด (ให้เรียงลำดับความสำคัญ 3 เรื่อง)
เรื่องที่ 1 (เรื่องเร่งด่วน) *
Your answer
เรื่องที่ 2 (เรื่องสำคัญมาก) *
Your answer
เรื่องที่ 3 (เรื่องสำคัญ) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy