Best Cosplay Single 2019
รูปแบบกิจกรรมและกติกาการประกวด Best Cosplay Single
สถานที่ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon

วันเวลาในการประกวด : วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 14.00 - 17.00 น.(เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 23:59 น.
2. ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณงาน

รูปแบบกิจกรรม
การประกวดแต่งคอสเพลย์ตามตัวละครจาก อนิเมะ มังงะ โทคุซัซสึ (เช่น มาส์คไรเดอร์​ หรือซุปเปอร์เซนไท) หรือเกม ผู้ประกวดทุกคนจะมีเวลา 30 วินาทีบนเวที สำหรับการนำเสนอความเป็นตัวละครนั้น ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้เพลงประกอบหรือวีดิทัศน์ที่นำมาเอง (ทางงานจะมีเพลงกลางของการประกวด เพื่อความเสมอภาคในการนำเสนอตัวละคร)


ข้อกำหนดการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
3. ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอตัวละครบบนเวทีให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครนั้น ๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับชุดคอสเพลย์ที่เคยได้รับรางวัลงาน TGS Cosplay Contest ในปีก่อน ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณารางวัล
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนภายหลังการตัดสิน หากเสร็จสิ้นการประกวดเกิน 7 วันไปแล้ว


รางวัล Best Cosplay Single แบ่งเป็น 3 รางวัล ดังนี้
1. Best Male จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
2. Best Female จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
3. Best Kid (อายุระหว่าง 5 - 12 ปี) จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท


กติกาการประกวด Best Cosplay Single
1. ชุดที่ใช้ประกวดจะต้องมาจาก อนิเมะ มังงะ โทคุซัซสึ (เช่น มาสค์ไรเดอร์ หรือซุปเปอร์เซนไท) หรือเกม เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง หรือ ตัวละครจากภาพยนตร์ที่มีการดัดแปลงมาจากมังงะหรืออนิเมะ (ยกเว้น ตัวละครจากการ์ตูนหรืออนิเมชั่น ที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ สามารถนำมาประกวดได้)
2. ชุดที่ใช้ในการประกวด จะต้องเหมือนต้นฉบับ ห้ามดัดแปลงหรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นแบบ
3. ภาพตัวละครที่ต้องการ Cosplay ส่งให้ทีมงานจะต้องเป็นภาพอย่างเป็นทางการที่ได้รับการเผยแพร่จาก Official เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพที่เป็น Fanart หรือวาดขึ้นเอง
4. สามารถใช้ได้ทั้งชุดผ้าและชุดเกราะ
5. ชุด Cosplay สามารถใช้วัสดุได้ทุกรูปแบบ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
6. ชุด Cosplay ต้องไม่มีการเปิดเผยร่างกายล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
7. ผู้ประกวดมีเวลา 30 วินาทีบนเวที ในการแสดงท่าทางให้เข้าถึงบทบาทของตัวละคร
8. ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เลือกประเภทของการประกวดด้วยตนเอง ตราบที่เข้าเงื่อนไขของตัวละครนั้นๆ
9.ผู้เข้าประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
10. ในกรณีจำเป็น เช่น มีสิ่งเทียมอาวุธที่จะพกพาเข้ามาในศูนย์การค้า ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชุดและการแสดง เพื่อให้ทีมงานดำเนินการประสานงานให้
11. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รูปแบบการให้คะแนน
แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 หมวด รวม 100 คะแนน
1. ความเหมือนรายละเอียดชุดและการแต่งหน้า ตรงตามตัวละครต้นฉบับ 40 คะแนน
2. การเข้าถึงบทบาทของตัวละครนั้น ๆ 30 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอตัวละครบนเวที 30 คะแนน


ตารางเวลาการประกวด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ในภายหลัง)
11.00 - 13.00 น. รายงานตัว ณ โต๊ะลงทะเบียน หน้ารอยัลพารากอนฮอลล์ (จะแจ้งตำแหน่งให้ทราบภายหลัง)
13.30 - 14.00 น. ตั้งแถวเพื่อเดินขบวนพาเหรดเข้าไปในรอยัลพารากอนฮอลล์
14.00 - 17.00 น. เริ่มการประกวดตามลำดับประเภท


**ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay ภายในศูนย์การค้า Siam Paragon**
1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้เก็บอย่างมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2. กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
3. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGS 2019 คือภายใน Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon เท่านั้น
**กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse - Terms of Service