แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
คำชี้แจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านได้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 แบบสอบถามมี 3 ตอน    ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. ตำแหน่ง *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1. Report Abuse