แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1. สังกัดคณะ *
2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ *
3. ยังมีรายวิชาที่ต้องเรียนอยู่อีกหรือไม่ *
4. ช่องทางการติดต่อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
5. สถานที่พักอาศัยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส *
6. คุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายและไมโครโฟนหรือไม่ ? *
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานปัจจุบัน
7.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน ……….. เครื่อง *
7.2 คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน ……….. เครื่อง *
7.3 คอมพิวเตอร์แท็ปเลต จำนวน …………… เครื่อง *
8. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนทางไกลเป็นแบบใด *
9. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในที่พักอาศัยของท่านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด *
10. มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนตัวซึ่งสามารถใช้งานกล้องและไมโครโพนได้ดีหรือไม่ *
11. คุณมีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นอยู่ระดับใด *
12. ความถี่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต *
13. มีบัญชีผู้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยใช้งานหรือไม่ *
14. มีทักษะการใช้งานแอพพลิเชชั่นใด ในบริการ GSuite บ้าง *
Required
16. คุณเคยมีประสบการณ์การใช้แอพพลิเคชั่นช่วยในการสอนทางไกลตัวใดบ้าง *
Required
17. มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในเรื่องใด ? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse