טופס הערכת ההתנסות הקלינית ע"י הסטודנט
בטופס שלהלן תתבקש להעריך את ההתנסות הקלינית שלך, בהתייחס למספר היבטים.
הטופס מנוסח בלשון זכר אך מכוון לנשים ולגברים כאחד.
המשוב יישלח בתום ההתנסות למדריך, למנהל השרות ולעיתים גם לרכז ההדרכה במקום/המחוזי.
שם הסטודנט *
שם המדריך *
תחום התנסות *
מקום ההתנסות *
תאריך תחילת ההתנסות *
MM
/
DD
/
YYYY
תאריך סיום ההתנסות *
MM
/
DD
/
YYYY
שנת הלימודים *
מספר ההתנסות *
חלק א'- הערכת המדריך (יש למלא חלק זה עבור כל מדריך בנפרד)
האם במהלך ההתנסות המדריך ביצע:
א. שיחת פתיחה מאורגנת בתחילת ההתנסות? *
ב. הגדרת ציפיות ברורות ממך במהלך ההתנסות? *
ג. שיחת אמצע לפי טופס הערכה? *
אנא הערך את עבודת המדריך בהתייחס להיבטים הבאים:
האם המדריך צפה בך בעבודתך? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם המדריך נתן לך משוב לאורך כל ההתנסות? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם המשוב היה בונה ומקדם מבחינה לימודית? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם שיחת האמצע הבהירה לך מה עליך לשמר/לשפר? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם התערבות המדריך בשעת הפעילות היתה עניינית ומלמדת? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם המדריך היה פנוי להדרכה? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם היה מפגש הדרכה קבוע? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם המדריך היווה עבורך דוגמא ברמה המקצועית? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם המדריך היווה עבורך דוגמא אישית? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
הערות נוספות לגבי המדריך:
חלק ב' - תהליך הלמידה
באיזו מידה הודרכת במהלך ההתנסות בביצוע המיומנויות הבאות?
א. תכנון וביצוע בדיקה *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
ב. תכנון וביצוע הטיפול *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
ג. הערכת תוצאות הטיפול *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
ד. רישום ודיווח *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
ה. הדרכת מטופלים ובני משפחה באופן פרטני *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
ו. האם נחשפת למגוון מטופלים ? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
ז. האם נעשתה במהלך הלמידה אינטגרציה, בין החומר הלימודי התיאורטי להתנסות המעשית? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
חלק ג'- הערכת מקום התנסות
האם התקיימה פעילות אקדמית שוטפת כגון: ג'ורנל קלאב, ישיבות צוות מקצועיות וכד'? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם האוירה במקום היתה נוחה ונעימה? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם היתה אוירה לימודית? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
האם היית ממליץ לאחרים להגיע להתנסות קלינית במקום זה? *
במידה מועטה מאוד
במידה רבה מאוד
הערות נוספות:
האם הדריך אותך מדריך נוסף *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Haifa. Report Abuse