Jornada Agroecològica Cat Central
Quin és el pes de la producció i del consum agroecològic a la Catalunya Central? Quins són els seus punts forts i febles?
Us convidem a aquesta jornada per tal que sigui un punt de trobada de detecció de necessitats i interessos comuns entre les persones que hi puguin tenir intrerès.

DIA: dimecres 25 de juliol
HORA: de 15:30 a 17:30
LLOC: Palau Firal de Manresa - Sala d'Actes

La Jornada tindrà dues parts:

Part 1 - Presentació de l'esudi El canvi d'escala: un revulsiu per a la sostenibilitat del cooperativisme agroecològic? A3 càrrec de l'Aresta SCCL. Obert a tothom.
Part 2 - Grups de treball:
Grup 1 - Productors: conduït per Rosa Binimelis del Postgrau d'Agroecologia de la UVIC i coordinadora de la Xarxa de Municipis per la Sobirania Alimentària
Grup 2 - Nucli impulsor del Supermercat Cooperatiu a Manresa, conduït per Diana Amigó de MerCAT Cooperatiu Ecològic.

Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
DNI *
Your answer
Telèfon de contacte *
Your answer
Adreça de mail *
Your answer
Qualitat de participant *
Conformitat gestió de dades *
Required
Informació adicional de Protecció de Dades
Tractament: Gestió de les subvencions

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals
Identitat: Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals
La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en les actuacions subvencionades d’acord amb l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades:
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides, que inclou la justificació i verificació del compliment de les obligacions en qualitat de beneficiaris d’una subvenció per part de l’òrgan concedent i els seus òrgans de control.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals
A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: Quan ens doneu el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
D’acord amb l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme, és obligació de l’entitat beneficiària de la subvenció, disposar d’una autorització expressa de la persona participant de les actuacions.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades
Les vostres dades seran comunicades a l’òrgan que va concedir la subvenció, en concret a la Direcció general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa que podrà fer les següents verificacions:
- Comprovació de la vostra identitat
- Verificació, en cas que la vostra participació en l’activitat subvencionada comporti una inserció laboral, de les dades de vida laboral a la seguretat social.
Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades
− Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
− Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
− En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
− En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets
Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a: ateneucooperatiucc@gedi.org

Quines vies de reclamació hi ha:
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pots fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service