Rejestracja KNLS 2023 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
XIV KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ " TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA ".
Adres e-mail *
Tytuł naukowy *
Stopień wojskowy
Imię i nazwisko *
Udział (wybierz rodzaj uczestnictwa) *
Dieta *
Organizacja/ Adres/ NIP (na kogo wystawić fakturę) *
Telefon kontaktowy *
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908)przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl;3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: związanym z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy;4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami;7. Dane przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy;8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu;9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych;10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
*** Klauzula informacyjna *
Dane kontaktowe
Adres: ul. Gen. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Kontakt: (+48) 261 83-90-85 lub ilog@wat.edu.pl
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy