Форма для участі у конференції "Кліматичні зміни та сільське господарство: виклики для аграрної науки та освіти"
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ДУ «НМЦ Агроосвіта» за участю ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) 13-14 березня 2018 року проводитиме Міжнародну науково-практичну конференцію «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»
Мета конференції:
- конструктивне висвітлення проблематики змін клімату, заходів з пом’якшення таких змін та адаптаційних заходів у сільському, лісовому та рибному господарствах, а також ветеринарію і фітосанітарію;
- визначення пріоритетних досліджень аграрної галузі щодо заходів з пом’якшення змін клімату та адаптаційних заходів з урахуванням специфічних особливостей кожного регіону;
- формулювання пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм з урахуванням кліматичних змін у сільському господарстві.
- просвітницької роботи в аграрних навчальних закладах в Україні з вищезазначених питань.
Основні питання, що пропонуються для обговорення:
- вплив змін клімату на спектр культур, які вирощують на різних територіях, та на їх врожайність, розподіл і вірулентність, появу нових шкідників та хвороб рослин;
- виникнення, поширення захворювань тварин різними шляхами за умови глобальної зміни кліматичних умов;
- вплив змін клімату на продуктивність тварин, доступність і якість кормової бази;
- вплив змін клімату на структуру та функції рослинних і тваринних угруповань, прісноводних і морських екосистем;
- вплив змін клімату на стан водних ресурсів України;
- вплив мінливості та сезонності клімату на аквакультуру, запаси і розподіл основних видів риб;
- вплив змін клімату на зміну якості продуктів харчування та негативні наслідки для продовольчої безпеки;
- наукові розробки щодо заходів з адаптації сільського господарства до зміни клімату для різних регіонів України;
- вдосконалення освітніх програм галузей знань «Аграрні науки та продовольство» і «Ветеринарна медицина» щодо врахування адаптації сільського господарства до кліматичних змін;
- окреслення шляхів адаптації і пом’якшення негативних наслідків від кліматичних змін;
- вплив сільського, лісового та рибного господарства на клімат, та заходи з пом’якшення таких впливів.
Форма участі у конференції
• публікація тез;
• усна доповідь;
• участь без доповіді та публікації.
• Оn-lain участь
Календар міжнародної конференції:

• прийом тез доповідей – до 01.03.2018р.
• робота конференції – 13-14 березня 2018 р. з 10.00
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Видання наукових статей і тез

За матеріалами конференції заплановано випуск збірника тез доповідей.
Вимоги до оформлення тез
Подані тези мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, завершуватися стислим узагальнюючим висновком без повторювання вже викладеного матеріалу.
Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times New Roman, кегль 12, абзац 1 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см.
Вимоги до таблиць: шрифт Times New Roman, розмір 10 без будь-яких виділень.
Зразок оформлення:
УДК 619:611
КАРПЕНКО Н.Н., аспірант;
Науковий керівник – КАПУСТІН П.П., д-р с.-г. Наук,
Миколаївський національний аграрний університет
kapust@mnau..ua
ВПЛИВ СТРОКІВ ПІДСІВАННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ
Місце проведення: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, Науково-методичний центр «Агроосвіта».


Телефони для довідок
044- 242-35-68 ; e-mail: nmc.agroosvita@ukr.net НМЦ «Агроосвіта» приймальня
0974676409 ; e-mail: L.mali75@ukr.net (Малинка Леся Вікторівна – організатор)
097503 98 91; e-mail: t.v.dudus18@gmail.com (Дудус Тетяна Василівна - організатор)


INTERNATIONAL CONFERENCE

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE:
CHALLENGES FOR SCIENCE AND EDUCATION

SCIENTIFIC AND METHODICAL CENTER AGROOSVITA (AGROSCIENCE)
Smilianska Str. 11, Kyiv, Ukraine
13-14 MARCH 2018

The conference is organized by the Scientific and Methodological Centre Agroosvita (Agroeducation) with the support of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

GOALS OF THE CONFERENCE
• To shed light on the climate change issues, mitigation and adaptation measures in agriculture, forestry, fisheries, veterinary and phytosanitary.
• To identify the most vulnerable sectors of agriculture in Ukraine.
• To establish a dialogue among stakeholders on research on the topic.
• To identify priorities in research on climate change mitigation and adaptation measures in agriculture considering various regions of Ukraine.
• To recommend adaptation of curriculums regarding climate change in agriculture.
• To introduce curriculums on the climate change issues to agrarian education institutions in Ukraine.

PRINCIPAL TOPICS FOR DISCUSSION
• Climate change impact on the range of crops in different regions of Ukraine, on yields, distribution, pests distribution and plant diseases.
• Occurrence and spreading of animal diseases considering climate change.
• Climate change, animal productivity, and forage availability and quality.
• Climate change, structure and functions of plants and animals groups, freshwater and marine ecosystems.
• Climate change and water resources in Ukraine.
• Climate variability and seasonality and aquaculture, amount and distribution of principal fish species.
• Climate change, food quality and food security.
• Scientific findings on climate change adaptation measures in agriculture for the different regions of Ukraine.
• Adaptation of curriculums of the "Agrarian Sciences and Food" and the "Veterinary Medicine" departments considering climate change mitigation and adaptation.
• Adaptation and mitigation measures.
• Impact of agriculture, forestry and fisheries on climate change and measures to mitigate the impacts.

FORMS OF PARTICIPATION
• Publication of an abstract
• Presentation of research – alive or via Skype
• Participation without the presentation and the publication


Languages of the conference: Ukrainian, Russian, English.

The abstracts, presentations and applications for participation are to be submitted by 1st March 2018. Conference proceedings will be published based on the conference materials.

REQUIREMENTS FOR THE ABSTRACTS
• The thesis should summarize content of a presentation, contain information about relevance of the research topic, key results and their interpretation, conclusions,
• 2-3 pages of A4 format in MS Word, Times New Roman, size 12, paragraph 1 cm, interval 1.0, margins 2.0 cm,
• Format for tables: Times New Roman, size 10 without highlights.

CONFERENCE CO-ORGANIZERS
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
2. Ministry of Education and Science of Ukraine
3. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
4. National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
5. State Procurement Civic Service of Ukraine
6. Department of Climate Change and the Ozone Layer of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine
7. Ukrainian Hydrometeorological Center of the State Emergency Service of Ukraine
8. Institute of Irrigation of the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)
9. Institute of Agroecology and Nature Management of the NASU
10. Institute of Fisheries of the NASU
11. Institute of Water Problems and Melioration of the National Academy of Sciences of Ukraine
12. Institute of Plant Protection of the NASU
13. State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of the NASU
14. Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of the NASU
15. Institute of Veterinary Medicine of the NASU
16. State Forestry Agency of Ukraine
17. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
18. Mykolayiv National Agrarian University
19. Kherson National Agrarian University
20. Tavria State Agrotechnological University
21. Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies (Lviv)
22. Bila Tserkva National Agrarian University
23. Zhytomyr National Agrarian University
24. Kharkiv State Veterinary Academy

CONTACT INFORMATION
 Agroosvita reception, +380 44 242 35 68, nmc.agroosvita@ukr.net
 Ms Lesya Malynka, +380 97 467 64 09, l.mali75@ukr.net
 Ms Dudus Tetyana, +380 97 503 98 91, t.v.dudus18@gmail.com

Форма участі у конференції *
ПІБ *
Your answer
Електронна пошта *
Your answer
Тема доповіді(тези)
Your answer
Установа яку представляєте *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms