StarWork Meeting Room
ยินดีต้อนรับ สู่ระบบจองห้องประชุม StarWork ค่ะ
ขอความกรุณาอ่านรายละเอียด การจองห้องประชุม ก่อน booking ด้วยนะคะ :)
รายละเอียดผู้จองห้องประชุม
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ขั้นตอนการจองห้องประชุม StarWork
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจองห้องประชุมด้านล่างนี้
[ บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ]
2. ภายใน 24 ชั่วโมง จะมีเจ้าหน้าที่ StarWork ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
3. ยืนยันการใช้บริการ โดยการโอนเงินมัดจำ 50% ของราคาสุทธิ และส่งหลักฐานการโอนเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง ตามช่องทาง
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนเงิน จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจอง
5. ค่าบริการส่วนที่เหลือ ขอลูกค้าเตรียมชำระเงินก่อนการใช้งานห้องประชุม

แจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
Line ID : starwork ( 24 ชม. ทุกวัน )
Email : starwork@is.co.th , starwork2@is.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 053-307000, 082-3928999 ( 9:00-18:00 น. ทุกวัน )

ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี : บริษัท ศิริยีวัน จำกัด
เลขที่บัญชี 252-3168-132
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ศรีนครพิงค์
ชื่อเล่น *
Your answer
ID LINE [สำหรับ confirm การประชุม] *
Your answer
ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี
Your answer
ท่านรู้จัก StarWork จากช่องทางใด *
Email [สำหรับ ส่งใบกำกับภาษี] *
Your answer
Meeting room [3 sizes 3 styles]
MT 104 [ Team table 8 ที่นั่ง ]
MT 901 [ U-Shape 15 ที่นั่ง ]
Facility : internet wifi , TV LED , HDMI , VGA
Facility : Internet wifi , TV LED , HDMI
MT 902 [Classroom 40 ที่นั่ง]
Facility : Internet wifi , full HD projector & Screen , VGA , HDMI , Microphone(2)
รายละเอียดในการใช้ห้องประชุม
กรุณาระบุ วัน-เวลา และห้องที่ต้องการใช้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการตรวจเช็คห้องประชุม
M/D/Y [ex: 12/20/2016] *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเริ่มประชุม *
Time
:
เวลาสิ้นสุด *
Time
:
วัตุประสงค์ของการใช้ห้องประชุม *
ห้องประชุม *
จำนวนผู้ใช้หุ้องประชุม *
Your answer
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโต๊ะ [service charge 30%]
คำถามเพิ่มเติม
Your answer
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเลื่อนห้องประชุม ลูกค้าสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง ก่อนการใช้งาน 24 ชั่วโมง
2. การยกเลิกห้องประชุม ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำ หรือ เงินที่ชำระไว้ได้
3. กรณีเพิ่มจำนวนที่นั่งหน้างาน หรือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโต๊ะ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 30%
4. กรณีใช้ห้องประชุมเกินเวลาที่กำหนด ( 15 นาทีขึ้นไป ) คิดค่าบริการเพิ่มเติม 1 ชั่วโมง
5. การใช้ห้องประชุมรายชั่วโมง เริ่มคิดค่าใช้จ่ายตามจริงตั้งแต่เริ่มใช้'งาน จนสิ้นสุดการใช้บริการ
6. ลูกค้าสามารถเข้าทำการ Set up ห้องประชุมได้ล่วงหน้า 30 นาทีก่อนเริ่มประชุม
Contact us : @StarWork Office
87/9 Tunghotel Rd., Watket, Muang, ChiangMai. 50000
Tel : +66 53 307000, +66 95 6918999
Fax : +66 53 300033
Email : starwork@is.co.th
Facebook : StarWorkChiangMai
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of is.co.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms