Nuotolinis seminaras - "Žinių liftas. Pakilkite aukščiau!"
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija kartu su partneriais organizuoja nuotolinį seminarą „Bioekonomikos plėtra kaimiškųjų regionų vystymuisi. Patirtis ir perspektyvos“


2021 m. balandžio 27 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu per Teams programėlę.

Seminaro tikslai:

1) skatinti aktyvesnį įsitraukimą į KPP bei prisidedėti prie efektyvesnio KPP panaudojimo kaimiškųjų regionų vystymuisi ir bioekonomikos plėtrai;

2) skleisti gerąją patirtį įgyvendinant KPP, apžvelgtiant į kaimo plėtros bei bioekonomikos vystymosi galimybes;

3) didinti KPP žinomumą, skatinti didesnį gyventojų ir organizacijų domėjimąsi KPP teikiamomis galimybėmis, padėti atrasti naujos veiklos nišas, įsitraukti į tvarių ir novatoriškų projektų įgyvendinimą.
Email *
Vardas, pavardė *
Astovaujama organizacija *
Gyv. vietos apskritis *
Telefonas
Projekto Nr. PLKT-KK-20-1-01801-PR001 priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
INFORMACIJA DĖL DUOMENŲ APSAUGOS
Pasirašydamas šiame sąraše patvirtinu, kad esu informuotas ir suprantu kad:
1. Mano asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas – pareiškėjo paramos projekto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ administravimas.
2. Duomenų gavėjas ir valdytojas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
3. Asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams.
4. Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą.
5. Turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
6. Duomenys gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
7. Mano asmens duomenys yra apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose. Esu informuotas, kad Agentūra gauna mano asmens duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.
8. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy