PYCO Fresher Training Program 2019: THE MODERN DEVELOPER
1. Full Name (Tên Tiếng Việt không dấu, vd: Nguyen Van An) *
2. Gender (Giới tính) *
3. Date of birth (Ngày tháng năm sinh) *
(dd/mm/yyyy)
4. Email *
5. Phone number *
6. Your university (Trường Đại học) *
7. Your Major (Chuyên ngành học) *
8. GPA (Điểm trung bình tích lũy hệ 10) *
9. What is your graduation time? (Thời gian tốt nghiệp của bạn, nêu rõ tháng và năm) *
10. Which skills are you interested in? (Kỹ năng nào bạn yêu thích) *
Required
11. Please submit your CV (written in English) (Vui lòng nộp CV được viết bằng Tiếng Anh) *
Required
12. Please share any links or information of relevant assignments or projects you have taken or participated in (Link hoặc mô tả về bài tập, dự án đã làm - nếu có)
13. How did you hear about this program? (Bạn biết đến chương trình này qua đâu?) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PYCOGROUP. - Terms of Service