Kwestionariusz ankiety

Szanowni Państwo!
Jestem studentką II roku studiów magisterskich na Politechnice Poznańskiej. W ramach mojej pracy dyplomowej przeprowadzam badania dotyczące korzystania przez młode osoby z urządzeń mobilnych. Bardzo proszę o rzetelne wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Wyniki badania posłużą mi do opracowania wniosków i weryfikacji przyjętych założeń. Ankieta jest anonimowa.
Dziękuję za poświęcony czas!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question