Відкритий лист до НУО із закликом до дії
Наполегливий заклик змінити підхід до фінансування

На даний момент ми знаходимося на тому етапі нашого цивілізаційного шляху, коли наш світ стикається з каскадним та взаємопов'язаним комплексом глобальних проблем, що загрожують майбутньому людей та планети. Починаючи від повальної бідності, расової та гендерної нерівності, вимирання тваринних видів, вирубки лісів і доходячи до зростаючого фашизму та глобальної кліматичної кризи - поєднання даних супутніх та перетинаючихся викликів свідчить про те, що нам терміново необхідно докорінно переосмислити багато вкорінених систем, що лежать в основі цих серйозних проблем.
Щоб мати хоч найменше сподівання на досягнення Цілей сталого розвитку ООН (надалі - ЦСР) і мати можливість звернути назад руйнівну траєкторію, що нависла над людьми і планетою, нам необхідно більш ефективно усувати корінні причини комплексних проблем, а не боротися з їхніми симптомами. Це може бути досягнуто шляхом перетворення політики, практики, звичаїв, менталітету, динаміки влади та потоків ресурсів, надаючи довгостроковий вплив на місцевому, національному та глобальному рівнях. Реалізація таких завдань є системною зміною. Це комплексний підхід до соціальних змін, спрямований на розгляд складних, масштабних та глибинних характеристик соціальних проблем.
Ключовим аспектом для системних змін є стале співробітництво. Справжні системні зміни відбуваються тоді, коли представники безлічі різних секторів, дисциплін та соціальних груп – включаючи інвесторів, а також лідерів рухів – працюють спільно над досягненням спільних цілей протягом тривалого періоду часу.
В той час як ми закликаємо інвесторів вивчати безліч різних можливостей для фінансування проектів, які можуть призвести до соціального благополуччя, включаючи ті, які здатні забезпечити певну фінансову віддачу для інвесторів, досягнення ефективних системних змін, особливо багатьох аспектів, які потребують грантових коштів, потребують кардинального переходу від традиційних філантропічних підходів, де:
1 – інвестори схильні покладатися на акумульований та набутий ними бізнес та академічний досвід для розуміння соціального впливу, а не на лідерство та життєвий досвід тих, хто безпосередньо пов'язаний з проблемами, які ми прагнемо вирішити;
2 – привалююча частина фінансування спрямована на полегшення симптомів непрацюючих та неефективних систем, а не на довгострокову роботу з розуміння, вирішення та мобілізації змін для усунення першопричин;
3 - фінансування конкретних проектів надається у вигляді короткострокового виділення коштів, що також часто пов'язане з надмірною паперовою роботою (бюрократизацією), транзакційною динамікою влади та надмірною залежністю від короткострокових показників для оцінки успіху;
4 - процеси та критерії подання заявок можуть сприяти появі марної конкуренції між організаціями, замість того щоб стимулювати їх до співпраці, необхідної для зміни систем.
Дедалі більше інвесторів та організацій виявляють, що є можливість у режимі реального часу сприяти прискоренню глобального прогресу та моделювання нових способів підтримки змін шляхом зміни поточної практики фінансування соціального сектора. Ці зміни охоплюють різні типи інвестиційних організацій, включаючи приватну філантропію, урядові інвестиції та фінансування з боку міжнародних організацій.
Принципи наведені нижче описують те, що ми, як значне співтовариство організацій із соціального сектору та новаторів у галузі системних змін, а також багато лідерів ідеї філантропії, вважаємо найбільш важливими та ефективними практиками. Прийняття даних принципів інвесторами сприятиме вирішенню складних проблем, з якими світ зіткнувся сьогодні.
Ми запрошуємо вас розглянути можливість впровадження наведених нижче трансформаційних практик надання грантів. Зважаючи на значну роль інвесторів та донорів у наданні впливу на роботу та масштаби діяльності організацій, що працюють над системними проблемами, ці зміни дозволять посилити та розширити можливості соціального сектору та сприятимуть багатосекторній співпраці, спрямованій на ті види системних змін, досягнення яких є пріоритетно необхідним.
Принципи
1.Надавати Багаторічне Необмежене Фінансування: Усунення глибинних причин взаємопов'язаних системних проблем потребує постійної адаптації та навчання у довгостроковій перспективі. Надання організаціям коштів на загальні операційні потреби на кілька років (як мінімум на період від трьох-п'яти років, а краще на більш тривалий термін) дозволяє їм проявити гнучкість та прийняти необхідний довгостроковий, ітераційний підхід до вирішення великих, складних, системних проблем. Такий тип гнучкого інвестування дозволяє організаціям адаптуватися до умов, що змінюються, і дає можливість некомерційним організаціям зосередитися на своїй роботі, важливій для виконання місії, а не на тому, де варто шукати гранти наступного року. Якщо ви, як інвестор, можете запропонувати лише обмежені проектні гранти, зробіть їх нарахування багаторічними та забезпечте покриття фактичних прямих (включаючи зарплату персоналу) та непрямих витрат на проведення змін (таких як оренда офісу та обладнання). Розгляньте можливість надання суми, що перевищує заявлену для покриття цих витрат, щоб некомерційні організації могли нарощувати активи та резерви.
2. Інвестуйте в Нарощування Потенціалу. Недостатньо просто мати добрі ідеї. Допоможіть своїм партнерам за програмою створити основний організаційний потенціал для можливості реагувати на те, чого, за їхніми словами, вони найбільше потребують. Некомерційним організаціям необхідно нарощувати різноманітні види потенціалу, або у своїй організації, або через своїх партнерів, щоб надати колективну силу та стійкість своєї роботи з часом. Інвестори, що обмежують накладні витрати, тим самим обмежують можливості організацій досягти бажаного соціального впливу.
3. Системи фінансування: Системи - це інструменти в нашому арсеналі засобів соціальних змін, які допомагають зацікавленим сторонам діяти спільно та розробляти стратегічні ініціативи, що включають значну кількість учасників, що є частиною прийнятого рішення. Системи також є відмінним джерелом нарощування потенціалу учасників. Вони стимулюють співпрацю, експериментування з новими підходами та дозволяють швидше та ефективніше коригувати курс. Інвестуйте в інфраструктуру та координаційний потенціал, щоб організації могли співпрацювати, створювати системи та працювати разом більш ефективно та результативно.
4. Створювати перетворюючі, а не транзакційні відносини: Нам необхідно відмовитися від руйнівних та владних відносин, які досі були характерними для взаємодії між інвесторами та одержувачами грантів. Щоб досягти трансформаційних змін, нам необхідно використовувати модель партнерства, в якій всі ми привносимо свій внесок та активи до змін, що відбуваються. Гроші є одним із цих активів, так само як і знання спільноти, влада народу, відносини, досвід, економічна міць та політичний вплив. Ефективна робота зі зміни систем спирається на всі ці активи. Вона також вимагає загальної сприйнятливості до слухання, навчання, терпіння та співпраці. Інвестори можуть відмовитись від частини свого контролю, щоб зміцнити нашу колективну силу впливу.
5. Побудова та Поділ Влада: Некомерційні організації та лідери рухів традиційно не мають доступу до місць, де уряди та корпорації приймають важливі структурні рішення. Це особливо проявляється по відношенню до організацій, очолюваних темношкірими людьми, корінними жителями та людьми з відмінним від світлого кольору шкірою, а також для організацій, очолюваних жінками, молоддю та людьми з обмеженими можливостями. У цій ситуації інвестори можуть допомогти відновити баланс, порушений цими нерівностями. Вони можуть досягти цього, розділяючи владу із соціальним сектором і нарощуючи його потенціал, надаючи більше ресурсів безпосередньо на місцевому рівні організаціям з місцевим типом управління та місцевою відповідальністю, а також роблячи більш значні інвестиції в організації, очолювані безпосередньо лідерами з людей з кольоровим забарвленням шкірт. Необхідно розробити більш інклюзивні структури та простори для прийняття рішень. Ці простори повинні заохочувати спільну операційну підтримку та підтримку у нарощуванні потенціалу, щоб допомогти лідерам у побудові політики та практики, що сприяє досягненню ЦСР у сфері їхнього впливу. Також важливо, щоб організації, що фінансують, були відкриті для фінансування соціальних підприємців та молодих підприємців на ранніх стадіях їх становлення.
6. Будьте відкритими та чуйними: Виявляйте стриманість при наданні грантів та визнавайте дисбаланс сил у відносинах з партнерами за програмою. Повідомляйте своїм грантоодержувачам про свій шлях до рівності. Будьте гранично зрозумілі у своїх пріоритетах та очікуваннях. Вмійте швидко сказати "ні", якщо проект не підходить, і надавайте свою відповідь своєчасно. Стан справ пов'язаних з вирішенням проблем, що склалися, вимагає від усіх нас не меншого.
7. Спрощувати та раціоналізувати паперову роботу: Некомерційні організації витрачають надмірно багато часу на написання заявок на гранти, а також на складання звітів, щоб задовольнити вимоги фінансуючих організацій, одночасно виконуючи складну роботу щодо зміни систем та дотримання нормативних умов. Фонди можуть допомогти заощадити час, спростивши процеси подання заявок, координуючи з іншими донорами проведення комплексної перевірки та складання звітів, а також погоджуючи звітність зі світоглядом системних змін. Звітність про роботу зі зміни систем часто є більш складною та тонкою, ніж перерахування короткострокових результатів, пов'язаних з окремими проектами. Як додаткові методи оцінки впливу інвестори можуть бути більш відкритими для розгляду історій як прикладів прогресу. Вони можуть запитати грантоодержувачів, які зміни в системі вони спостерігають з часом, та обговорити з грантоодержувачами те, що працює за їх підходом, а що ні.
8. Пропонуйте додаткові види підтримки поміж виписування чеків: Інвестори можуть запропонувати більше, ніж гроші. Будьте сполучною ланкою. Сприяйте встановленню корисних зв'язків для партнерів грантоодержувачів з іншими можливими інвесторами та організаціями зі схожими інтересами, будьте допитливими та чуйними до їхніх потреб, створюйте можливості для демонстрації їх роботи в партнерських спільнотах, до яких у вас є доступ. Підтримуйте спільноти, які створюють міцні зв'язки та забезпечують платформи для співпраці, а не конкуренції.
9. Співпрацюйте з іншими інвесторами: Подібно до того, як некомерційним організаціям необхідно об'єднувати зусилля для досягнення масштабних змін, інвесторам необхідно створювати екосистеми для роботи спільно задля підтримки змін цих систем, що акумульуються. Діліться знаннями, зв'язками та досвідом з іншими донорами; підвищуйте ефективність завдяки скоординованим діям; відкривайте нові можливості для своїх грантоодержувачів і будьте їх партнерами щодо їх повноцінного використання. Об'єднуйтесь з іншими донорами, які інвестують у схожі області, і будьте взаємно звітними один перед одним для досягнення ширшого мислення про свою екосистему фінансування та наміри включити до неї лідерів та організації, яким історично та системно було важко отримати кошти від донорів.
10. Застосовуйте Системне мислення у своїй грантовій діяльності: Для вирішення пріоритетної проблеми (проблем) інвестори повинні разом зі своїми грантоодержувачами використовувати системне мислення для досягнення змін. Загальна мета полягає у значній зміні умов, які не дають вирішенню проблеми зрушити з місця. Це передбачає виявлення, розуміння та усунення першопричин проблеми (проблем), яку ви вирішуєте. Це мислення також поширюється на те, щоб по-іншому оцінювати та розуміти вплив у більш довгостроковій перспективі.
Багато інвесторів можуть вказати на деякі з цих принципів, як на ті, в яких вони досягають успіху або досягають прогресу. Однак часткового прогресу, хоча він і заслуговує на увагу, буде недостатньо, якщо ми хочемо надати невідкладну та адекватну відповідь на комплексні потреби, з якими ми стикаємося. Ми закликаємо лідерів філантропічного сектора та різні типи фондів взяти на себе зобов'язання прийняти та конструктивно реалізовувати всі ці принципи у своїх організаціях, щоб прискорити реалізацію нашого загального зобов'язання та здатність досягти довгострокових соціальних змін.
Зокрема, ми просимо інвесторів взяти на себе зобов'язання щодо наступних конкретних, практичних кроків, щоб продемонструвати вашу готовність підтримати ці принципи:
1. Пройдіть діагностику фінансування системних змін, доступ до якої можна отримати тут https://bit.ly/3qLJTt1. Це комплексний інструмент, розроблений для підтримки та інформування на шляху переходу до філантропії, спрямованої на зміну систем. Розробіть конкретні дії, яких ви вдастеся на основі рекомендацій, що містяться в даній діагностиці. Працюйте над покращенням свого результату протягом наступного року або двох років і зобов'язуйтесь повторно пройти діагностику, щоб оцінити свій прогрес.
2. Внесіть зміни до ключових елементів фінансування системних змін. Збільште фінансування груп, які використовують підходи системних змін, збільште відсоток ваших грантів, що надають необмежену основну підтримку, і збільште відсоток грантів, що надаються вами, з багаторічними зобов'язаннями з фінансування.
3. Перегляньте та оптимізуйте свої процеси надання грантів. Визначте принаймні один спосіб, за допомогою якого ви можете охопити більше перспектив чи інформації від безпосередніх лідерів, щоб допомогти собі у прийнятті рішень щодо виділення грантів.
4. Дотримуйтесь цих принципів, регулярно запитуючи зворотній зв'язок від своїх грантоодержувачів або через розроблене вами анонімне опитування грантоодержувачів; через звіт про сприйняття грантоодержувачів; через опитування співробітників або через інші механізми зворотного зв'язку, які ви створюєте для отримання інформації.
*Багато принципів, викладених у цьому листі, взяті з трьох джерел: Embracing Complexity, спільний звіт Catalyst 2030, Ashoka і McKinsey & Company, в якому відображені погляди багатьох соціальних підприємців по всьому світу; проект Trust Based Philanthropy Project; та принципи Racial Equity-Based Philanthropy.
Ми з нетерпінням чекаємо на можливість разом з вами пройти наш спільний шлях, щоб створити довгострокові вирішення багатьох найбільших проблем, з якими зараз зіткнулося людство і наша планета.

Підпис,
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Повне ім’я, включно з Іменем та Прізвищем: *
Організація: *
Ваша посада в організації: *
Найменування: *
Країна, в якій базується ваша діяльність/робота (переважно): *
Адреса електронної пошти: *
Номер телефону:
Будь-які додаткові коментарі, які ви бажаєте залишити:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of SDG Catalyst 2030. Report Abuse