Sosyal Haklar Derneği Yaz Okulları 2019 Gönüllü Başvuru Formu
Sevgili gönüllü adayı,Öncelikle gönüllü olmak istediğiniz için teşekkür ederiz. Başvurunuz değerlendirmeye alınmıştır.Bu yaz 01-13 Temmuz'da Soma'da, 04-12 Ağustos'ta Aladağ'da gönüllü öğretmenlerini bekleyen çocuklarla tekrar bir araya geleceğiz.Gönüllülerin, eğitmenlerin, psikologların bir arada yürüterek gerçekleştirileceği
• Haklar
• Ayrımcılık
• Fiziksel aktivite
• Kültür dersleri ve Diğerleri (felsefe, demokrasi kavramları, dil dersleri, eleştirel düşünme, bir arada yaşam, kolektif hayat, bilim vb.)
olarak dört ana başlık altında topladık. Ders ve atölyelerde salt öğreten-öğrenen ilişkisinden çıkarak, beraber öğrenen, rekabetçi olmayan, hak bilinci veren, laik bir eğitimi mümkün kılabileceğimizi bir kez daha gösterebileceğimiz bir yaz okulu gerçekleştirmek istiyoruz.Başvurularınızın daha kapsamlı değerlendirilmesi ve bir taslak program oluşturabilmek için sizden yaz okulları süresince yapabileceklerinizi daha detaylı bir şekilde anlatmanızı rica ediyoruz.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PLANLADIĞINIZ ATÖLYE BAŞVURULARINI 9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR sosyalhaklar.yazokullari@gmail.com ADRESİNE YOLLAYABİLİRSİNİZ.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aşağıda bir fikir oluşturulabilmesi için verilmiş örnek dersler ve atölyenizi planlamanızı sağlayabilecek sorular yer almaktadır.

Örnek ve daha önceki senelerde verilen dersler/atölyeler:

Bale, Halk oyunları, İngilizce, Felsefe, Fransızca, İtalyanca, İnsan hakları atölyesi, Ekoloji ve çevre hakları atölyesi, Drama, Dijital Haklarımız, Kitap okuma, Eleştirel düşünme ve Diyalektik, Toplumsal Cinsiyet Atölyesi, Yoga, Dünya Dansları ve bunun gibi bir çok atölye/dersler katılan gönüllülerimizin yetkinliği bulunduğu alanlarda kendi derslerini planlamasıyla oluşturuldu.

· Yapabileceğiniz faaliyetlerin teması ve amacını kısaca açıklar mısınız?

· Gerçekleştirebileceğiniz faaliyetin hedeflediği değerleri kısaca anlatır mısınız? (örn. Kazananın olmadığı oyunlarla çocuklara rekabetin bir zorunluluk olmadığının anlatılması)

· Gerçekleştirebileceğiniz faaliyet(ler)in içeriğini lütfen kısaca anlatınız.

· Varsa gerekli materyalleri:(Lütfen materyallerin eğitimci tarafından sağlanıp sağlanamayacağını belirtiniz.)

En kısa sürede görüşmek üzere,

Sevgilerle,

Sosyal Haklar Derneği Yaz Okulu Ekibi
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy