::WEBSITE SMART TEMPLATE::
เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน website SMART template ในการประชาสัมพันธ์ และการรับลงทะเบียนออนไลน์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตอบแบบสอบถามและเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประชุมฯ ในครั้งต่อไป
เพศ
อายุ
อาชีพ *
ภาควิชา/หน่วยงาน/สาขาที่เชี่ยวชาญ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms