Inscripció Proves de la Banda Simfònica de la Diputació 2019
Per tal de poder participar a les proves de selecció de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona aquest 2019 cal realitzar una inscripció.
El desenvolupament de les proves serà el següent:
-Setmana del 3 de juny de 2019 al Conservatori de Tarragona i Tortosa

Els alumnes de vent i percussió hauran d’interpretar fragments que determini el tribunal de les obres de banda.

En la majoria d’especialitats els alumnes poden preparar la segona veu si el nivell de la primera veu és molt alt. Aquells que es presentin a la primera veu, es recomanable preparar també els passatges de 2n per poder optar-hi en cas que el tribunal consideri oportú al veure que no estan preparats per fer de 1r, en cas contrari tindrien prioritat per fer de 2n aquells que s'ho hagin preparat expressament per 2n.

El preu de la participació al projecte de la Banda Simfònica de la Diputació a Tarragona 2019 serà de 172€, desgloçats de la següent forma:
112€ - despeses d’allotjament i manutenció a l’Alberg La Ràpita
60€ - taxa administrativa

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Dades personals
Nom *
Cognoms *
Data naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Adreça *
Codi Postal *
Població *
Telèfon mòbil *
Correu dels pares *
Correu  de lalumne *
Dades acadèmiques
Instrument *
Required
Centre on estudies música *
Observacions
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals:

TRACTAMENT DE DADES: ENSENYAMENT
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603 Adreça electrònica: DPD@dipta.cat

Finalitat del tractament: Gestió de l’activitat acadèmica dels centres educatius de la Diputació de Tarragona
Legitimació del tractament:
Per a l’activitat docent: Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació/ Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa/ Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

Per a altres activitats o finalitats: el consentiment de la persona interessada, del titular de la pàtria potestat o tutela o del representant legal

Procedència dades: De la persona interessada, del titular de la pàtria potestat o tutela o del representant legal

Destinataris dades: Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació), monitors i empreses de pràctiques de l’alumnat.

Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona

Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada

Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)

Obligatorietat: Les dades són obligatòries per a formalitzar la matrícula i portar a terme l’activitat docent

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse