Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy
Formularz zgłoszeniowy na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy pt. "SZTUKA się liczy" organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu. Prosimy o uważne wypełnienie poniższych pól.

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w spotkaniu.

Data: 12.03.2019r.
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Elblągu
Godziny: 12:00 - 14:15

Formularz zgłoszeniowy dla jednego nauczyciela.

Dodatkowych informacji udziela koordynator sieci - Mariola Szczepańska (mariola.szczepanska@wmbp.edu.pl)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko nauczyciela *
Telefon kontaktowy *
Miejsce pracy *
np. Szkoła Podstawowa Nr 100 w Elblągu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:
Administratorem danych jest Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Świętego Ducha 25. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@wmbp.edu.pl
Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia oraz przesyłanie ofert edukacyjno-szkoleniowych WMBP w Elblągu. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia niniejszej formy doskonalenia, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert edukacyjno-szkoleniowych do wycofania się z tej zgody. Usługobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia niniejszej formy doskonalenia, a w przypadku wycofania się ze zgody na otrzymywanie ofert edukacyjno-szkoleniowych – zaprzestanie przesyłania ofert edukacyjno-szkoleniowych WMBP w Elblągu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia.
*
Clear selection
Ważne!
Po kliknięciu "Prześlij" na adres e-mail podany powyżej powinna zostać przesłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia. W przypadku jej braku proszę o sprawdzenie folderu z niechcianymi wiadomościami (Spam).
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of WMBP. Report Abuse