Zásady ochrany osobních údajů Spolku krajanů a přátel ČR/ Informativa sulla Privacy dell´Associazione dei connazionali e degli amici della Repubblica Ceca
S odkazem na tento dokument zaslaný emailem, který je k dispozici i na webu SPKČR (https://www.czassoc-milano.org/přihláška-a-gdpr-iscrizione-e-gdpr/) a který jsem řádně prostudoval/a /
Con il riferimento al presente documento inviato via email che si trova anche sul sito dell´Associazione (https://www.czassoc-milano.org/přihláška-a-gdpr-iscrizione-e-gdpr/) e che ho letto attentamente:

uvádím následující / indico come segue:
Email address *
SKPČR - Associazione connazionali e amici Rep. Ceca GDPR
Já (doplňte jméno a příjmení) / Io (compilate nome e cognome) *
Your answer
Poskytuji souhlas se zpracováním dat podle bodu 1 dokumentu uvedeného v popisu formuláře / Do il mio consenso per il trattamento dei dati secondo punto 1 del documento indicato nella descrizione del modulo *
Poskytuji souhlas se zpracováním dat podle bodu 2 dokumentu uvedeného v popisu formuláře / Do il mio consenso per il trattamento dei dati secondo punto 2 del documento indicato nella descrizione del modulo *
Poskytuji souhlas se zpracováním dat podle bodu 3 dokumentu uvedeného v popisu formuláře / Do il mio consenso per il trattamento dei dati secondo punto 3 del documento indicato nella descrizione del modulo *
Jakožto zákonný zástupce (doplňte jméno a příjmení dítěte, případně jména a příjmení dětí) / In qualità di genitore di (compilate nome e cognome del bambino eventualmente nomi e cognome dei bambini)
Your answer
Poskytuji souhlas se zpracováním dat podle bodu 1 dokumentu uvedeného v popisu formuláře / Do il mio consenso per il trattamento dei dati secondo punto 1 del documento indicato nella descrizione del modulo
Poskytuji souhlas se zpracováním dat podle bodu 2 dokumentu uvedeného v popisu formuláře / Do il mio consenso per il trattamento dei dati secondo punto 2 del documento indicato nella descrizione del modulo
Poskytuji souhlas se zpracováním dat podle bodu 3 dokumentu uvedeného v popisu formuláře / Do il mio consenso per il trattamento dei dati secondo punto 3 del documento indicato nella descrizione del modulo
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service