แบบสำรวจความต้องการของผู้เรียนและชุมชนในการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปีการศึกษา 2562
วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจความต้องการของผู้เรียนและชุมชนที่มีต่อโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป
เพศ *
หลักสูตรใดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ท่านมีความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อ *
Required
หลักสูตรใดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ท่านมีความต้องการเลือกเข้าศึกษาต่อ *
Required
ปัจจัย/เหตุผลที่มีความต้องการศึกษาต่อโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย *
ท่านรู้จักโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยจากข้อมูลใด *
ท่านจะแนะนำให้คนที่ท่านรู้จัก เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหรือไม่ *
Required
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service