ความคิดเห็นการให้บริการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (Service feedback form Charoenkrung Pracharak Hospital)
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ และสนับสนุนให้โรงพยาบาลใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเปรียบเทียบในการยกระดับคุณภาพการพัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
Charoenkrung Pracharak Hospital is committed to continuously improving service quality to make more users satisfied. Please leave comments or suggestions about hospital services. To be used as a guideline for further service improvement

* (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการตอบกลับให้กับผู้ใช้บริการ)
*Please fill in the above information completely and clearly in the event that such information is not complete, the hospital reserves the right to respond to users.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ-นามสกุล (Name) *
เพศ (Sex) *
อายุ (Age) *
หมายเลขโทรศัพท์(Telephone Number) *
ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประเภทใด (What type of rights do patients use?) *
ท่านมาใช้บริการครั้งนี้ในฐานะ (you come to use this service as) *
วันที่และเวลาที่เข้ารับบริการ (Service date วันที่เกิดเหตุการ์ณ) *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
วันที่และเวลาที่ร้องเรียน (ถ้าหากคุณไม่ใส่วันเวลาที่เข้าร้องเรียนจริงทางเราจะไม่มีการพิจารณา)  * *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ประเภท (category) *
ด้าน (side) *
หน่วยงานที่ท่านต้องการ ชมเชย/ร้องเรียน/เสนอแนะ (The agency you need Compliment/Complaint/Recommended *
รายละเอียด ชมเชย/ร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานบริการและการรักษาพยาบาล      (Description Compliment/Complaint/Recommended to improve the quality of service and medical treatment) *
ท่านต้องการให้เราติดต่อกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นนี้หรือไม่ (Do you want us to contact about this comment?) *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy