ใบสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ รับทั้ง ม.3 ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า
คำนำหน้า
ชื่อ
กรุณากรอกชื่อจริงเป็นภาษาไทย
Your answer
นามสกุล
กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาไทย
Your answer
วัน เดือน ปี
กรอก วันเดือนปีเกิดให้ครับ ตัวอย่าง 23 / 12 /2522
Your answer
เชื้อชาติ
ตัวอย่าง ไทย
Your answer
สัญชาติ
ตัวอย่าง ไทย
Your answer
ศาสนา
ตัวอย่าง พุทธ อิสราม คริสต์
Your answer
จังหวัดที่เกิด
กรุณากรอก จังวัดที่เกิด
Your answer
หมู่เลือด
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้ครบถ้วน
Your answer
จบการศึกษาโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
Your answer
ผลการเรียนเฉลี่ย
ตัวอย่าง 3.99
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
กรุณากรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตัวอย่าง 76 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน 50130
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
กรุณากรอกเบอร์โทรผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้จริง เช่น 0861551555 (เพื่อไว้ติดต่อประชุมนัดหมาย)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล บิดา
ตัวอย่าง นายศรราม เทพพิทักษ์
Your answer
ชื่อ - นามสกุล มารดา
ตัวอย่าง นางอุรัสยา เสปอร์บันด์
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร
กรุณากรอกเบอร์โทรผู้สมัครที่สามารถติดต่อได้จริง เช่น 0861551555 (เพื่อแจ้งผลการสอบ)
Your answer
ข้าพเจ้าขอสมัครเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าศึกษา ณวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ระดับชั้น
Required
ข้าพเจ้าขอสมัครเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าศึกษา ณวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชา(กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการ)
ข้าพเจ้าขอสมัครเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าศึกษา ณวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ระดับชั้น ปวส. (ทวิภาคี)สาขาวิชา กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms