ใบสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560
หมายเหตุ รับทั้ง ม.3 ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า
คำนำหน้า *
ชื่อ *
กรุณากรอกชื่อจริงเป็นภาษาไทย
Your answer
นามสกุล *
กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาไทย
Your answer
วัน เดือน ปี *
กรอก วันเดือนปีเกิดให้ครับ ตัวอย่าง 23 / 12 /2522
Your answer
เชื้อชาติ *
ตัวอย่าง ไทย
Your answer
สัญชาติ *
ตัวอย่าง ไทย
Your answer
ศาสนา *
ตัวอย่าง พุทธ อิสราม คริสต์
Your answer
จังหวัดที่เกิด *
กรุณากรอก จังวัดที่เกิด
Your answer
หมู่เลือด *
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก *
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักให้ครบถ้วน
Your answer
จบการศึกษาโรงเรียน *
ชื่อโรงเรียน
Your answer
ผลการเรียนเฉลี่ย *
ตัวอย่าง 3.99
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ *
กรุณากรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตัวอย่าง 76 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน 50130
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง *
กรุณากรอกเบอร์โทรผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้จริง เช่น 0861551555 (เพื่อไว้ติดต่อประชุมนัดหมาย)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล บิดา *
ตัวอย่าง นายศรราม เทพพิทักษ์
Your answer
ชื่อ - นามสกุล มารดา *
ตัวอย่าง นางอุรัสยา เสปอร์บันด์
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร *
กรุณากรอกเบอร์โทรผู้สมัครที่สามารถติดต่อได้จริง เช่น 0861551555 (เพื่อแจ้งผลการสอบ)
Your answer
ข้าพเจ้าขอสมัครเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าศึกษา ณวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ระดับชั้น *
Required
ข้าพเจ้าขอสมัครเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าศึกษา ณวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชา(กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการ)
ข้าพเจ้าขอสมัครเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าศึกษา ณวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ระดับชั้น ปวส. (ทวิภาคี)สาขาวิชา กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service