Aptaujas anketa Balvu novada uzņēmējiem
Cienījamais Balvu novada uzņēmēj!
Aptaujas mērķis ir identificēt galvenās attīstības tendences uzņēmējdarbībā Balvu novadā, noskaidrot kavējošos apstākļus uzņēmumu veiksmīgai un ilgtspējīgai attīstībai, kā arī apzināt izmaiņas uzņēmumu darbībā COVID-19 izraisītās pandēmijas ietekmē.
Uzņēmēju paustais viedoklis anketās apkopotā veidā tiks publicēts Balvu pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra mājas lapā www.zlbc.lv un iegūtie rezultāti izmantoti Balvu novada uzņēmējdarbības vides plānošanā.
Anketa aizpildāma līdz 2021. gada 10. februārim. Anonīmas anketas netiks ņemtas vērā rezultātu apkopojumā, jo nebūs iespējas sniegt atgriezenisko saiti un īstenot ieteiktos ierosinājumus!
1. Uzņēmējdarbības forma (lūdzu atzīmēt) *
2. Uzņēmējdarbības ilgums (lūdzu atzīmēt) *
3. Uzņēmuma atrašanās vieta (lūdzu atzīmēt) *
4. Kādā uzņēmējdarbības nozarē Jūs darbojaties? (iespējamas vairākas atbildes,lūdzu atzīmēt) *
Required
5. Uzņēmuma dibināšanas iemesls (lūdzu atzīmēt) *
6. Strādājošo darbinieku skaits uzņēmumā (lūdzu atzīmēt) *
7. Kā vērtējat sava uzņēmuma attīstības iespējas novadā? ( lūdzu atzīmēt) *
8. Kādi ir būtiskākie faktori, kas nepieciešami lai sasniegtu straujāku Jūsu uzņēmuma izaugsmi (lūdzu nosauciet trīs svarīgākos)?
9. Cik aktuālas Jums ir šīs problēmas, ar kurām saskaraties nodarbojoties ar uzņēmējdarbību ikdienā ? (lūdzu atzīmēt) *
Ļoti maz ietekmē
Maz ietekmē
Grūti pateikt
Vidēji ietekmē
Ļoti ietekmē
Nepietiekamas tirgus zināšanas
Novecojušas tehnoloģijas
Eksporta/importa procedūru sarežģītība
Zema produkcijas kvalitāte
Augstas ražošanas izmaksas
Augstas mārketinga izmaksas
Ierobežota ražošanas jauda
Problēmas ar produkcijas realizāciju
Finansējuma grūtības, grūti pieejami kredīti un finanšu resursi
COVID 19 ierobežojumi
Piemērotu zemju, nvestīciju teritoriju trūkums,
Kontrolējošo institūciju lielais skaits
Iepirkumu konkursu politika
Kvalificēta darbaspēka trūkums
Problēmas realizēt produkciju
Problēmas ar izejmateriāliem
Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai
Augsti nodokļi
Augsta konkurence Jūsu nozarē
Infrastruktūras pieejamība un kvalitāte
10. Kādi finanšu atbalsta pasākumi Jūsu uzņēmuma attīstībai ir nozīmīgi? (lūdzu atzīmēt) *
Ļoti maz ietekmē
Maz ietekmē
Grūti pateikt
Vidēji ietekmē
Ļoti ietekmē
Aizņēmumi finanšu iestādēs
ES struktūrfondu finansējums
Balvu pašvaldības " Esi uzņēmējs Balvu novadā " konkursa finansējums konkursa finansējums
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora atbalsta programmas
NVA atbalsta programma komercdarbības uzsākšanai
11. Kāpēc līdz šim neesat pieteikušies/ saņēmuši ES struktūrfondu finansējumu? (lūdzu atzīmēt)
Clear selection
12. Kur tiek realizēta uzņēmuma produkcija/pakalpojumi? (iespējamas vairākas atbildes, lūdzu atzīmēt) *
Required
13. Kādas izmaiņas šajā gadā notikušas uzņēmuma darbības rādītājos ? (lūdzu atzīmēt) *
Palielinās
Nemainās
Samazinās
Ražošanas jauda
Produkcijas/pakalpojumu realizācijas klāsts/apjomi
Darbinieku skaits
Nodarbināto stundu skaits
Atalgojums
Digitālo kanālu izmantošana
Darbs attālināti
14. Kādu uzņēmuma attīstības modeli plānojat nākošo trīs gadu laikā? (iespējamas vairākas atbildes, lūdzu atzīmēt) *
Required
15. Kādi pēc Jūsu domām ir 3 nozīmīgākie Balvu novada uzņēmējdarbības virzieni, kas varētu veidot novada ekonomisko specializāciju ? (iespējamas vairākas atbildes, lūdzu atzīmēt) *
Required
16. Atzīmējiet, kas no zemāk norādītās infrastruktūras/resursiem Jūsu uzņēmuma attīstībai ir nepieciešams, bet nav pieejams (iespējamas vairākas atbildes, lūdzu atzīmēt) *
Required
17. Kā Jūs vērtējat Balvu novada pašvaldības līdzšinējo komunikāciju/ sadarbību uzņēmējdarbības veicināšanai? (lūdzu atzīmēt) *
18. Kā Jūs vērtējat Balvu pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra līdzšinējās aktivitātes? (lūdzu atzīmēt) *
Ļoti labi
Labi
Grūti pateikt
Slikti
Ļoti slikti
Semināri par uzņēmējiem aktuālām tēmām
Tūrisma pasākumi ( " Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē", izziņas ekspedīcijas pagastos, velobrauciens)
Pasākums "Uzņēmēju gada balva" /uzņēmēju balle
Dalība nozaru izstādēs
Lauku labumu tirdziņš
Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide
Publisko informatīvo materiālu izveide (kartes, bukleti, stendi)
Uzņēmēju reklamēšana sociālajos tīklos
Konkurs " Esi uzņēmējs Balvu novadā"/granti
Pieredzes apmaiņas braucieni
19. Kā Jūs vērtējat Balvu novada pašvaldības šogad izveidotās Uzņēmēju konsultatīvās padomes līdzšinējās aktivitātes? ( lūdzu atzīmēt)
Ļoti labi
Labi
Grūti pateikt
Slikti
Ļoti slikti
Pieredzes apmaiņas braucieni uz Madonas, Līvānu novadiem
Priekšlikums palielināt “Esi uzņēmējs Balvu novadā” finansējumu
Priekšlikums Ziemassvētku tirdziņa rīkošanai Lāča dārzā
Clear selection
20. Jūsu ieteikumi Balvu novada pašvaldības un Uzņēmēju konsultatīvās padomes kopējai sadarbībai Balvu novada uzņēmēju interešu pārstāvēšanā?
21. Kādi steidzamākie darbi un problēmas, kas kavē uzņēmējdarbības attīstību Balvu novadā, būtu primāri jārisina? (nosaukt vismaz 3 svarīgākos)
22. Kādu speciālistu konsultācijas Jūsu uzņēmumam būtu nepieciešamas? (lūdzu atzīmēt) *
Required
23. Jūsu viedoklis par aktivitāšu nepieciešamību uzņēmējdarbības veicināšanai Balvu novadā? (lūdzu atzīmēt trīs svarīgākos) *
Required
24. Kādu tēmu seminārus Jūs vēlētos apmeklēt nākotnē? (iespējamas vairākas atbildes,lūdzu atbildēt) *
Required
25. Kādu atbalstu uzņēmējs vēlētos saņemt no pašvaldības? (tās kompetences ietvaros) *
26. Kādu atbalstu uzņēmējs vēlētos saņemt no pašvaldības saistībā ar COVID19?(tās kompetences ietvaros)
27. Vai esat lūdzis pašvaldībai atbalstu pēdējo divu gadu laikā saistībā ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu? Kāda atbilde tika saņemta?
28. Vai izmantojat/ plānojat izmantot valsts sniegtās atbalsta iespējas uzņēmējiem sakarā ar pandēmijas izraisīto situāciju valstī (lūdzu atzīmēt)?
Ziņas par anketas iesniedzēju- vārds,uzvārds, vecums, tālruņa numurs, e-pasts, uzņēmuma nosaukums *
Paldies par laiku, ko atvēlējāt šīs anketas aizpildīšanai ! Aizpildot šo anketu, piekrītu datu apstrādei un to izmantošanai iestādes vajadzībām.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy