แบบฟอร์มสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
3. สำเนา ปพ.1 1 ฉบับ
ติดต่อ 0864678591
เอกสารให้นำมาส่งวันเปิดภาคเรียน
ชื่อ-สกุล *
เพศ *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
หมายเลขตรประจำตัวประชาชน(นักเรียน) *
ชื่อบิดา *
ชื่อมารดา *
ชื่อผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่อยู่กับบิดามารดา) *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
นักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนใด (กรณีมาจากต่างโรงเรียน) *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ระดับชั้นที่สมัครเรียน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy