Enkät om stress och massage
Detta är en enkät som är utformad för att undersöka din upplevelse av stress och hur massage påverkar dig som massör. Enkäten kommer att ligga till grund för C-uppsats inom filosofie kandidat examen inom psykologi. Enkäten är indelad i två delar, där du först besvarar frågor ang. din bakgrund och därefter besvarar frågor specifikt om stress med koppling till massage. Svara på frågorna så gott du kan, obligatoriska frågor indikeras med *.

Enkäten är kort så det tar endast några minuter att besvara, enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten är helt frivillig och du kan avsluta när du vill. Resultaten kommer att presenteras i form av en C-uppsats i slutet av maj 2018. Du kan besvara enkäten via dator, surfplatta samt de flesta smartphones. Enkäten är öppen till och med torsdag den 26/4-2018.

Enkäten riktar sig till dig som är utbildad massör inom svensk klassisk massage.

Bakgrund
Här följer frågor angående din bakgrund
Jag identifierar mig som *
Required
Min ålder *
Your answer
Jag bor i *
Jag är utbildad inom klassisk svensk massage *
Required
Stress & massage
Här följer frågor angående din upplevda stress och massage
Upplever du dig stressad? *
Required
När upplever du stress? *
Required
Markera på skalan hur lugn respektive stressad du upplever dig när du masserar *
Mycket lugn
Mycket stressad
Markera på skalan hur lugn respektive stressad du upplever dig direkt efter du har masserat *
Mycket lugn
Mycket stressad
Markera på skalan hur lugn respektive stressad du upplever dig 12h efter utförd massagebehandling *
Mycket lugn
Mycket stressad
Markera på skalan hur lugn respektive stressad du upplever dig 24h efter utförd massagebehandling *
Mycket lugn
Mycket stressad
Vilka positiva hälsoeffekter tror du att massage har på dig som massör efter utförd massagebehandling? *
Your answer
Tack för din medverkan!
Med vänlig hälsning
--
Tara O’Keefe
Diplomerad massör
inom svensk klassisk massage
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms