สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยนวัตกรรมนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ในปีการศึกษา 2561

โดยเปิดรับนิสิต 2 วิชาเอก คือ 1.วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ 2. วิชาเอกนวัตกรรมสื่อสาร

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านสื่อและนวัตกรรมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผนวกกับความรู้ด้านวิชาการ

- วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล : รายวิชาเน้นการฝึกปฏิบัติการผลิตและบริหารจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รวมทั้งการสัมนาและวิพากษ์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- วิชาเอกนวัตกรรมสื่อสาร : รายวิชาเน้นการสร้างกลยุทธ์และการจัดการทางด้านการสื่อสาร รวมทั้งการสัมนาและวิพากษ์สื่อตามบริบทของสังคม

- - - - - -

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครในหลักสูตร "ออกแบบเพื่อธุรกิจ"
สามารถสมัครได้ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 14 มิถุนายน 2561

- - - - - -

สำหรับผู้ที่สนใจใน วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และ วิชาเอกนวัตกรรมสื่อสาร

สามารถกรอกรายละเอียดด้านล่างได้ผ่านแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า และทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอีกครั้ง

Email address *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ *
Your answer
วัน / เดือน / ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (ปี) *
Your answer
ประสบการณ์ในการทำงาน / รายละเอียดการทำงานที่ผ่านมา *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms