ENQUESTA D'OPINIÓ DE L'ESTADA FORMATIVA

Benvolgut/da,
aquesta enquesta té com a objectiu valorar el grau de satisfacció del personal en formació que hagi realitzat una estada a qualsevol dels nostres centres.
Les vostres aportacions ens seran útils per avaluar i millorar la vostra formació.

Apreciado/a,
esta encuesta tiene como objetivo valorar el grado de satisfacción del personal en formación que haya realizado una estancia en cualquiera de nuestros centros.
Vuestras aportaciones nos serán útiles para evaluar y mejorar vuestra formación.

  www.gss.cat
  This is a required question
  Must be a number greater than 16
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image