Społeczna obserwacja wyborów prezydenckich 2020!
Jako eksperci od spraw wyborczych i doświadczeni obserwatorzy wyborów chcemy, aby nadchodzące wybory prezydenckie były równe, powszechne i bezpośrednie, a głosowanie odbywało się w sposób tajny. Naszą rolą jako obserwatorów jest sprawdzenie czy wybory odbywają się w zgodzie z polskim prawem i spełniają standardy międzynarodowe.

Dołącz do nas i razem z nami obserwuj przebieg głosowania! Szukamy chętnych, którzy 12 lipca br. ruszą z nami do obwodowych komisji wyborczych!

Dzień pracy obserwatora wygląda następująco:
- od 6:00 do 7:30 - obserwacja procesu otwarcia lokalu wyborczego oraz pierwszych 30 minut głosowania
- w godz. 7:30 - 20:30 - obserwacja głosowania w 4-6 komisjach wyborczych (po 30 minut każda) - grafik ustala obserwator
- od 20:30 do zakończenia liczenia - obserwacja ostatnich 30 minut głosowania oraz zamknięcia lokalu i liczenia głosów.

Aby zostać obserwatorem należy:
- wypełnić poniższy formularz (2 minuty)
- ukończyć kurs online dla obserwatorów społecznych (ok. 3,5-4 godziny)
- wziąć udział w webinarium zapoznawczym z koordynatorem (45 minut)

Podkreślamy, że jesteśmy świadomi istniejącego zagrożenia epidemiologicznego i ograniczeń, jakie nakłada na nas obecna sytuacja w kraju. Dlatego każdy z Was powinien rozważyć czy podejmuje się obserwacji, biorąc pod uwagę swoje możliwości, stan zdrowia i zobowiązania rodzinne.

Na Wasze pytania o społeczną obserwację wyborów w kontekście wyborów prezydenckich odpowiadamy tu: http://odpowiedzialnapolityka.pl/index.php/obserwacja-wyborow-prezydenckich-2020/
Email address *
Imię (zgodnie z danymi w dowodzie osobistym) *
Nazwisko (zgodnie z danymi w dowodzie osobistym) *
Numer PESEL (konieczny dla wystawienia zaświadczenia dla obserwatora, zgodnie ze wzorem PKW) *
Numer telefonu *
Czy obserwowałeś/aś już kiedyś wybory? *
Required
Opisz proszę swoje doświadczenie w obserwacji - gdzie, kiedy i z ramienia której organizacji obserwowałeś/aś? (jeśli brak, zostaw puste pole)
Czy masz jakieś inne doświadczenie wyborcze? *
Required
Gdzie chciał(a)byś prowadzić obserwację? Podaj kod pocztowy (orientacyjnie). *
Podaj nazwę miejscowości, gdzie chciał(a)byś prowadzić obserwację, a w przypadku dużych miast także dzielnicę. *
Czy możesz prowadzić obserwację w dzień (od 6tej rano z przerwami) czy w nocy (od 20:30 do północy)? *
Czy jeżeli liczenie głosów będzie trwało również w poniedziałek po zakończeniu głosowania, będziesz mógł/mogła obserwować również wtedy? *
Czy masz prawo jazdy i dostęp do samochodu? *
Czy posiadasz smartfona? (obserwatorzy będą raportowali dane do sztabu akcji obserwacyjnej za pomocą aplikacji na smartfony i tablety) *
Czy posiadasz tablet? *
Czy wśród osób, które zgłosiły się na obserwację jest ktoś z kim chciał(a)byś prowadzić obserwację w zespole dwuosobowym (jeżeli będzie taka możliwość)? - wymień proszę tą osobę z imienia i nazwiska
Deklaracja Obserwatora/Obserwatorki - "podpisanie" i stosowanie zasad opisanych w deklaracji jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w obserwacji. Złamanie poniższych zasad może być podstawą do pozbawiania obserwatora prawa do dalszego uczestnictwa w misji. *
Captionless Image
Czy chcesz otrzymywać newsletter Fundacji? (dotyczy naszych aktywności i wysyłamy go ok. raz w miesiącu) *
Czy chcesz być informowany o kolejnych akcjach obserwacyjnych? *
Informacja RODO
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Odpowiedzialna Polityka z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 16/76; 03-965 Warszawa (dalej także “Fundacja”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail obserwatorzy@odpowiedzialnapolityka.pl oraz pisemnie na ww. adres siedziby Fundacji. Twoje dane osobowe przesłane do Fundacji będą przetwarzane w celu rekrutacji i wzięcia udziału w misji obserwacji wyborów prezydenckich 2020, oraz stosownie do pozostałych wybranych opcji. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej: “RODO”), ze względu na umowę wolontariacką lub uzasadniony interes prawny, a także stosownie do wybranych opcji - zgodę.
Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji w związku z prowadzoną rekrutacją w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT. Ze względu na przekazywanie danych za pośrednictwem formularza oferowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (dalej „Google”) Twoje dane są z reguły transferowane do USA. Google posiada certyfikat Privacy Shield i jest podmiotem zobowiązanym do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA. Ze względu na stosowanie aplikacji Monitoruj Wybory dane zostaną przekazane Fundacji ePaństwo, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 25/37, 00-511 Warszawa i przetwarzane są na terenie UE.
W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, z tym, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na misje i/lub wysyłki newslettera – dane będą przetwarzane przez okres 5 lat. W pozostałych przypadkach - do ustania lub wygaśnięcia przesłanek przetwarzania.
Przysługuje Ci prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia tych danych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojego zgłoszenia w procesie rekrutacji i udziału w misji obserwacyjnej. Podanie danych jest dobrowolne w zakresie danych niewymaganych przez Fundację. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Fundacja Odpowiedzialna Polityka. Report Abuse