แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวันเกียรติยศครูสามัญ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ. หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ฝ่ายติดตามและประเมินผล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานะ หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษา *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดงานวันเกียรติยศครูสามัญ
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
2. ความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน
3. การต้อนรับ และการบริการอาหารว่าง
4. ความเหมาะสมของพิธีการ และลำดับขั้นตอนของการจัดงาน
5. ภาพรวมของการจัดงาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms