แบบทดสอบก่อนเรียน  การทำงานของคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์  :  เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ และพื้นฐานความรู้ในเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนก่อนเรียน
ระดับคุณภาพ : 1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อตอบคำถามได้  7 - 10  คะแนน  
                         2. ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อตอบคำถามได้  0 - 6  คะแนน
คำชี้แจง : ให้คลิกเม้าท์หน้าตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว  และเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วให้คลิกที่ ปุ่ม Submit หรือปุ่ม ส่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - สกุล (ใส่คำนำหน้านาม ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ด้วย
เลขที่
ระดับชั้น/ห้องเรียน
Clear selection
1. อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
Clear selection
2. อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำรอง
Clear selection
3. อุปกรณ์จับภาพ จัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์
Clear selection
4. ผูัใช้สามารถเรียกข้อมูลและคำสั่งมาใช้ในภายหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยข้อมูลไม่สูญหายจากอุปกรณ์ใด
Clear selection
5. ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลคือข้อใด
Clear selection
6. จอภาพชนิดใด ที่เหมาะสำหรับชมภาพยนต์และกีฬา
Clear selection
7. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใดในขณะทำงาน
Clear selection
8. สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานข้อใด
Clear selection
9. ถ้าต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 4 - 8 ชั่วโมง ควรเลือกใช้จอภาพชนิดใด
Clear selection
10. ออปติคัลดิสก์ ที่บันทึกได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล และไม่สามารถบันทึกเพิ่มได้ คือข้อใด
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy