Анкета щодо визначення пріоритетів Стратегії розвитку індустрії 4.0 в Україні
Анкетування проводиться в рамках проекту «Адвокація проєвропейських змін в національній інноваційній політиці», який виконується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.
Тип організації, яку ви представляєте *
Ваша стать *
Ваш вік *
Чи Ви є членом АППАУ або співпрацюєте з АППАУ? *
Як Ви оцінюєте ваш рівень обізнаності з технологіями Індустрії 4.0 *
Дуже високий рівень просимо вибирати, якщо Ви професійно працюєте у цій сфері,
1. Оцініть необхідність застосування нового бачення індустріального розвитку України. Необхідність застосування підходів індустрія 4.0 у національних стратегіях України, а саме: *
(позначте відповідну комірку. де 0 - не можу відповісти, 1 - найменший рівень потреби, 5 - найбільший рівень потреби)
0 - не можу відповісти
1 - найменший рівень потреби
2
3
4
5 - найбільший рівень потреби
Інноваційна стратегія
Промислова стратегія
Стратегія розвитку цифрової економіки
Експортна стратегія
Стратегія оборонного комплексу та безпек
Стратегія розвитку високотехнологічних галузей
2. В яких галузях, на Вашу думку, Україна має найкращі шанси зайняти передові позиції на міжнародній арені", а саме: *
(позначте відповідну комірку. де 0 - не можу відповісти, 1 – найменші шанси, 5 – найбільші шанси)
0 - не можу відповісти
1 – найменші шанси
2
3
4
5 – найбільші шанси
Програмування у сфері промислових хайтек (створення нових програмних продуктів, включно на нових технологіях 4.0)
Проектування промислових хайтек (електричне, механічне, електронне, технологічне, будівельне тощо)
Промислова автоматизація та комплексний інжиніринг (включно з введенням в експлуатацію складних промислових об’єктів)
Розробка та виробництво складних, малосерійних або унікальних виробів
3. Оцініть ключові фактори успіху стратегії розвитку індустрії 4.0 в Україні *
(позначте відповідну комірку, де 0 - не можу відповісти, 1 - найменший рівень фактору, 5 - найбільший рівень фактору)
0 - не можу відповісти
1 - найменший рівень фактору
2
3
4
5 - найбільший рівень фактору
Консолідація стейкхолдерів 4.0 із урядовими структурами, щодо розробки та впровадження програми індустріального розвитку України із застосування підходів індустрія 4.0
Стимулювання доручення IT сектору до вирішення соціальних проблем внутрішнього ринку України
Створення інноваційної екосистеми України.
Інтеграція в європейські та світові ланцюжки створення доданої вартості 4.0.
Прискорення розвитку промислових сегментів Україні із застосуванням підходів індустрії 4.0.
4. Оцініть головні стратегічні ініціативи розвитку індустрії 4.0 в Україні
Стратегії індустрія 4.0 в Україні та розвиток промислових хайтек-сегментів на рівні держави *
(позначте відповідну комірку, де 0 – не можу відповісти, 1 – найменший рівень потреби, 5 – найбільший рівень потреби)
0 - не можу відповісти
1 – найменший рівень потреби
2
3
4
5 – найбільший рівень потреби
Затвердження стратегії розвитку індустрії 4.0 в Україні на рівні держави
Інтеграція положень стратегії розвитку індустрії 4.0 в промислову і інноваційну стратегії України
Створення діючого керівного органу при КМУ, що координує урядові національну програму розвитку індустрія 4.0 Україна.
Визнання цільових секторів промислових хай тек, які є ключовими для прискоренного розвитку економіки України
Впровадження національної програми покращення готовності промисловості України до Індустрії 4.0
Впровадження фінансових інструментів стимулювання промислового хайтек виробництва
Створення інноваційної екосистеми промислових хай тек Україна *
(позначте відповідну комірку, де 0 – не можу відповісти, 1 – найменший рівень потреби, 5 – найбільший рівень потреби)
0 - не можу відповісти
1 – найменший рівень потреби
2
3
4
5 – найбільший рівень потреби
Повний незалежний аудит існуючих елементів екосистеми, таких як КБ, система ВНЗ та НАНУ, наукові парки тощо.
Налагодження трансферу технологій від українських наукових установ, наукових парків, лабораторій та центрів R&D, корпорацій до кінцевих замовників.
Створення мереж найбільш ефективних структурних елементів екосистеми «Індустрія 4.0 Україна»: центри експертизи, лабораторії R&D, технопарки, інкубатори, акселератори стартапів 4.0.
Прискорення кластеризації у сфері «Індустрія 4.0 Україна», як на регіональному, так і національному рівнях. *
(позначте відповідну комірку, де 0 – не можу відповісти, 1 – найменший рівень потреби, 5 – найбільший рівень потреби)
0 - не можу відповісти
1 – найменший рівень потреби
2
3
4
5 – найбільший рівень потреби
Формування політики розвитку індустріальних кластерів та НКП, що координують діяльність хай тек-кластерів.
Запуск регіональних програм розвитку «Індустрія 4.0 Україна», включая координацію із регіональною Smart-спеціалізацією.
Повномасштабна цифровізація ключових секторів промисловості та інфраструктури *
(позначте відповідну комірку, де 0 – не можу відповісти, 1 – найменший рівень потреби, 5 – найбільший рівень потреби)
0 - не можу відповісти
1 – найменший рівень потреби
2
3
4
5 – найбільший рівень потреби
Створення регуляторних стимулів для прискорення цифровізації, як в середовищі замовників, так і інноваторів 4.0.
Створення дорожніх карт цифрової трансформації в цільових галузях промисловості України.
Масштабна цифровізація промислових секторів України із використанням кращих бізнес-практик.
Підвищенням цифрових знань та навичок керівників і персоналу підприємств цільових галузей промисловості України.
Інтеграція стратегії «Індустрія 4.0 Україна» в стратегію оборонного комплексу та безпеки *
(позначте відповідну комірку, де 0 – не можу відповісти, 1 – найменший рівень потреби, 5 – найбільший рівень потреби)
0 - не можу відповісти
1 – найменший рівень потреби
2
3
4
5 – найбільший рівень потреби
Запуск спеціальних державних програм стимулювання переходу оборонних заводів на технології 4.0 та вирішення завдань кібербезпеки.
Формування та інтеграція завдань кібербезпеки промислового Інтернету речей
Формування та інтеграція в державні програми з упередження техногенних ризиків, систем управління та моніторингу головних об’єктів критичної інфраструктури та енергетики.
Запуск програм експорту промислових хайтек-секторів України *
(позначте відповідну комірку, де 0 – не можу відповісти, 1 – найменший рівень потреби, 5 – найбільший рівень потреби)
0 - не можу відповісти
1 – найменший рівень потреби
2
3
4
5 – найбільший рівень потреби
Здійснення щорічних виставкових програм, зокрема Hannover Messe.
Запуск спеціальних програм щодо покращання експортного потенціалу підприємств промислових хайтек-сегментів України.
Інтернаціоналізація та інтеграція у світовий простір 4.0 *
(позначте відповідну комірку, де 0 – не можу відповісти, 1 – найменший рівень потреби, 5 – найбільший рівень потреби)
0 - не можу відповісти
1 – найменший рівень потреби
2
3
4
5 – найбільший рівень потреби
Формування програм інтеграції в простір індустрія 4.0 ЄС, зокрема в європейські програми ( Horizon 2020, I4MS / DIH, Factory of the Future та інші).
Створення програм інтеграції в ланцюжки доданої вартості і на рівні світових та Європейських співтовариств.
Стимулювання та підтримка переходу на євростандарти індустрія 4.0 (IEC/ISO, тощо).
5. Ваші загальні пропозиції та коментарії:
Ви тут також можете вказати свої контактні дані, якщо маєте бажання отримувати актуальні інформації по темі Індустрії 4.0
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.