ร่วมประเมินความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
Magic Mirror Online
คำชี้แจง : นวัตกรรม Magic Mirror Online ของสหกรณ์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการบริหารของสหกรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามขั้นตอน ดังนี้
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
ให้ท่านเลือกข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่าน เลือกข้อละ 1 คำตอบ
เพศ *
อายุ *
ประเภทสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด *
ท่านได้ใช้บริการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ในเรื่องใด *
Required
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
กรณีต้องการให้สหกรณ์ติดต่อกลับ (สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy